Steelcase kondigt ‘Office Renaissance’ aan

Steelcase kondigt een ‘Office Renaissance’ aan, waarbij het bedrijven en organisaties oproept om de invulling van hun kantooromgeving te herzien. Op die manier zegt Steelcase een groter engagement en meer welzijn onder de medewerkers te willen bewerkstelligen.

‘Het kantoor is nog steeds veruit de belangrijkste werkomgeving, voor de home-office en third places als de trein en de koffiesalon. Het is daarom belangrijk dat de kantooromgeving bijdraagtaan een structurele verbetering van de algehele bedrijfsprestaties’, aldus de werkomgevingspecialist in een persbericht.

Uit Gallup’s ‘State of the Global Workplace Report’ blijkt dat wereldwijd 87 procent van de beroepsbevolking ‘niet volledig engaged’ is (13 procent is ‘engaged’, 63 procent is ‘niet engaged’ en 24 procent is ‘actief disengaged’). Dit wil zeggen dat ze emotioneel niet helemaal verbonden of betrokken zijn met hun werk of, nog erger, dat ze het werken in een positieve sfeer voor andere collega’s onmogelijk maken. In Nederland is het in vergelijking met het wereldwijde gemiddelde zelfs nog wat slechter gesteld, met slechts 9 procent e’ngaged’, 80 procent ‘niet engaged’ en 11 procent ‘actief disengaged’.

Niet engaged zijn wordt ook wel vertaald met ‘mentaal verzuim’. Dit wil zoveel zeggen als ‘aanwezig zijn op het werk, maar niet innerlijk betrokken zijn vanwege een gebrek aan passie en zingeving en daardoor niet optimaal functioneren’. Niet gemotiveerde medewerkers vormen een enorme kostenpost voor bedrijven, in die zin dat een gebrek aan motivatie en betrokkenheid tot een vermindering van de productiviteit leidt. Gallup schatte niet voor niets dat de totale economische schade die voortkomt uit metaal verzuim, stress en wantrouwen binnen de organisatie voor Nederland uitkomt op minimaal 15 miljard euro per jaar.

Steelcase zet enkele zaken ten aanzien van welzijn en engagement op het werk op een rij:
– Een organisatie met honderd medewerkers en 25 procent mentaal verzuim, heeft een schadepost van minimaal 2,5 miljoen euro per jaar;
– 60 tot 80 procent van alle ziekteverzuim heeft niets te maken met ziekte, maar met demotivatie, gebrek aan plezier en innerlijke betrokkenheid;
– De maatschappelijke kosten veroorzaakt door psychische problemen op het werk, worden op 4,7 miljard euro per jaar geschat;
– Verzekeraars ramen de kosten van ziekteverzuim door stress op 3 tot 6 miljard euro;
– Jaarlijks melden zestig- tot honderdduizend mensen zich ziek vanwege een conflict op het werk;
– Tweederde van alle functioneringsproblemen is te wijten aan een verstoorde verhouding tussen werknemers; en
– Een manager besteedt gemiddeld 30 procent van zijn tijd aan het oplossen van conflicten.

‘In het huidige economische klimaat, met de wereldwijde concurrentie en de kleine ‘window of oportunity’, zullen bedrijven alle zeilen moeten bijzetten om de concurrentie het hoofd te bieden. Dit betekent behalve een zo hoog mogelijke productiviteit per medewerker ook dat ze talent aan zich moeten binden’, aldus het persbericht van Steelcase. ‘Met het oog op deze uitdagingen zullen ze hun eigen medewerkers veel meer moeten behandelen zoals ze hun klanten behandelen. Dit betekent inspelen op de behoefte van medewerkers, de omstandigheden bieden waarin ze optimaal kunnen presteren en hen voor alles keuze en zeggenschap bieden’, benadrukt Steelcase.

Eén van de aspecten waarop dit inzicht kan worden toegepast, is de fysieke werkomgeving. Niet voor niets heeft Steelcase op basis van onderzoek (2014 Wellbeing in the Office Study) vastgesteld dat de fysieke werkomgeving positief correleert met het welzijn en de betrokkenheid van medewerkers.

Het persbericht stelt verder: ‘Juist doordat de behoeftes kunnen verschillen afhankelijk van iemands gemoedstoestand en de taken die hij moet uitvoeren, is het belangrijk om medewerkers keuze en zeggenschap te bieden ten aanzien van hun werkplek. Wat voor de één een goede werkplek is, is dat voor een ander niet. En wat iemand de ene dag als een goede werkplek beschouwt, kan er de volgende dag weer totaal anders uitzien.Daarom is het zaak om een werkomgeving te creëren als zijnde een ecosysteem van onderling verbonden en van elkaar afhankelijke plekken die elk op hun eigen manier aansluiten bij de verschillende fysieke, cognitieve en emotionele behoeftes van mensen. Binnen het ecosysteem moet er keuze worden geboden als het gaat om onder meer werkhouding, online/offline en de mate van privacy. De sleutel tot succes is om mensen samen te brengen met een bepaald doel, in een omgeving die hen helpt dat doel te verwezenlijken. Met de bestaande kantooromgevingen met weinig keuze in werkplekken en weinig verschillende soorten ruimtes blijkt dit vaak lastig. Een Office Renaissance is derhalve nodig, om kantooromgevingen te creëren waar medewerkers graag  werken, nietomdat ze moeten, maar omdat ze het willen’.

www.steelcase.nl