Architecten kiezen voor samenwerking en verkennen nieuwe diensten

Hoe goed vinden architectenbureaus de verschillende rollen bij hen passen? (Bron: Verdiepingsonderzoek 2015).

Architectenbureaus zijn de afgelopen jaren steeds meer gaan samenwerken met andere partijen in de bouw. In 2015 werkt zelfs 73 procent ‘strategisch’ samen met deze bouwpartijen. Daarbij verkennen de meeste architectenbureaus nieuwe diensten buiten de traditionele architectenwerkzaamheden. Dit blijkt uit onderzoek van de BNA. “Het toont een trend aan die wij al eerder zagen aankomen”, aldus BNA-directeur Fred Schoorl.

Dé architect bestaat niet. De architect heeft tegenwoordig veel verschillende rollen en disciplines. Uit het verdiepingsonderzoek blijkt dat de architect het meest de faciliterende rol op zich neemt. Daarbij ziet hij zich als specialist (de gespecialiseerde architect) en als probleemoplosser en inspirator (de strategische architect). Iets waar relatief nog weinig architecten zich mee associëren, is de rol van productontwikkelaar (de productarchitect).

Door de rolverbreding van de architect is competentie-ontwikkeling populair. Veel architectenbureaus bieden hun medewerkers een opleiding aan. Het meest voorkomende onderwerp waarop wordt bijgeschoold is BIM. Zo’n 63 procent van de bureaus faciliteert hiervoor opleidingsactiviteiten. Ook communicatie en acquisitie zijn onderwerpen voor externe trainingstrajecten. Het gaat hierbij vooral om ‘training on the job’.

Voor bureaus zijn een strategische marktfocus en positionering erg belangrijk. Om bureaus op weg te helpen en te ondersteunen bij hun ondernemerschap heeft de BNA daarom Dienstenkaarten ontwikkeld. Ze dienen als gereedschap bij het maken van keuzes. Ongeveer de helft van de bureaus kent deze kaarten. Bureaus gebruiken ze als hulpmiddel en denkraam bij het verkennen van huidige en toekomstige posities om het eigen bureau tegen het licht te houden.