‘Bezoek aan Steelcase eyeopener’

OCS+ Steelcase bezocht met de handelsdelegatie en het ministerie van Economische Zaken het hoofdkantoor van Steelcase in Grand Rapids (USA). Volgens Steelcase vormde het bezoek een ‘eyeopener’ voor de deelnemers.

Steelcase ziet Nederland ook als een van de meest geavanceerde markten, meldt een woordvoerder. “Wereldspelers hebben hier hun hoofdkantoren en het Nederlandse bedrijfsleven neemt het voortouw op het gebied van innovatie en duurzaamheid op het gebied van werkomgevingen. Mobiliteit, ergonomie, nieuwe samenwerkingsvormen en andere zaken die bijdragen aan het welzijn en tevredenheid van medewerkers worden in ons land snel omarmd.”

Tijdens het uitgebreide bezoek van de handelsdelegatie aan Steelcase in Grand Rapids, overhandigde Robbert Starre – managing director van OCS+ Steelcase  de ‘OCS+ krant’ aan de minister van Economische Zaken als symbool voor de start van kennisdeling. “OCS+ Steelcase deelt kennis en ervaringen, haar zogenaamde insights, met architecten, designers en relaties. Er blijkt veel behoefte te zijn aan deze insights, die direct kunnen worden toegepast in de werkomgeving en meteen effect hebben op wellbeingvan medewerkers.”

“Bij Steelcase Inc. ontdekte men de kracht van deze insights, wanneer ze worden vertaald in een inspirerende werkomgeving. Het bezoek, de rondleiding door onder andere de Steelcase University, gecombineerd met de visie en strategie, bleek een eyeopener en bovenal revolutionair te zijn,aldus de minister en verschillende genodigden.”

OCS+ Steelcase richt zich samen met Steelcase op wellbeingvan professionals en creëert nieuwe werk-, zorg- en leeromgevingen. Jaarlijks investeert Steelcase 60 miljoen dollar in de inzichten op het gebied van werkprocessen, producten, techniek en architectuur.”Steelcase.is actief in de sectoren B to B, Education en Health, waar veel kennis wordt opgedaan voor deze insights.”

www.steelcase.nl