Titel ‘interieurarchitect’ mogelijk afgeschaft

De beschermde titel ‘interieurarchitect’ wordt mogelijk per 2017 afgeschaft. Op donderdag 25 juni organiseert de branchevereniging BNI een avond over deze plannen van het kabinet.

De BNI heeft een werkgroep opgericht, die tot doel heeft om een inhoudelijk en strategisch antwoord te formuleren op de voorgestelde afschaffing van de titelwet voor interieurarchitecten. De werkgroep is aanwezig.

Afschaffing van de Wet op de Architectentitel (WAT) voor interieurarchitecten betekent dat huidige interieurarchitecten zich geen interieurarchitect meer mogen noemen. Een beroepsgroep van 1900 interieurarchitecten wordt hun titel ontnomen.

De Wet op de Architectentitel (WAT) en de BEP (Beroepservaringperiode) zijn met elkaar verbonden. Daarom wordt deze avond ook gesproken over de Beroepservaringperiode.

De Wet op de Architectentitel (WAT) trad in werking op 1 oktober 1988 en per 1 januari 2011 de gewijzigde Wet op de architectentitel. Vanaf 1 januari 2015 moeten interieurarchitecten niet alleen over het vereiste (master)diploma beschikken na een opleiding van 6 jaar, maar ook een beroepservaringsperiode van 2 jaar hebben doorlopen voordat zij zich kunnen inschrijven in het architectenregister. Interieurarchitecten die staan ingeschreven in het architectenregister zijn verplicht zich jaarlijks bij- en na te scholen.

Doel van de avond is elkaar te informeren over de huidige stand van zaken, over de BEP,  de gevolgen van de afschaffing en om een actieplan te maken. Als sprekers zijn Maartje Lammers en Kees Spanjers aanwezig. Maartje Lammers is architect (24H-architecture) en voorzitter van de Commissie Beroepservaringperiode. Zij zal spreken over de werkzaamheden van de commissie.

Kees Spanjers is oud-voorzitter van de bni en heeft zitting in de werkgroep. Ook vanuit het Bureau Architectenregister zal iemand aanwezig zijn om de beroepservaringperiode toe te lichten.

www.bni.nl