Veelbelovende start VIP

Als de opkomst bij de oprichtingsbijeenkomst maatgevend is voor het succes, dan gaat de nieuwe Vereniging van Inrichtingsprofessionals (VIP) een florissante toekomst tegemoet. In de showroom van autobedrijf Louwman Exclusive in Utrecht verzamelde zich gisteren de ‘who’s who’ van Nederlandse kantoorinrichtingsector. Aldaar werden zij ingelicht over het nieuwe initiatief.

De VIP is een voortzetting van de branchevereniging PMF (voorheen bekend als VSM). “De PMF heeft nog maar vier leden: Ahrend, Gispen, Lande en Voortman”, zegt voorzitter Peter Veer, in het dagelijks leven directeur van Gispen. “Het is dus een zeer besloten clubje geworden. Dat willen we veranderen.”

De nieuwe naam Vereniging van Inrichtingsprofessionals (VIP) maakt duidelijk waar de ambities liggen. “We willen de krachten bundelen van gehele aanbodzijde van de markt”, aldus Veer. Het gaat dus niet alleen om fabrikanten, maar ook om dealers, importeurs, agenten en buitenlandse producenten met een vestiging in Nederland, toeleveranciers van onderdelen aan producenten van kantoormeubelen, leveranciers van accessoires op en rond de werkplek, verlichting, scheidingswanden, plafonds, vloerbedekkingen en akoestische materialen. “Verdere suggesties zijn welkom”, aldus Veer.

De VIP heeft een drietal hoofddoelen: de vereniging wil zich richten op het gezamenlijk verwerven en delen van kennis, het bieden van een overlegstructuur en het aangaan van samenwerkingen met kennisinstituten. “We willen vier keer per jaar bijeenkomen, waarbij er net als vandaag presentaties verzorgd zullen worden door interessante sprekers”, zegt Veer. “Daarnaast zullen we ons gaan richten op bijvoorbeeld het lobbyen richting overheden.”

De locatie van de VIP-bijeenkomst sprak velen aan.
Blijkens de opkomst voor de eerste bijeenkomst van de VIP is er zeer veel belangstelling voor deze revitalisatie van de voormalige VSM. In de showroom van Louwman Exclusive kon een behoorlijk representatieve dwarsdoorsnede van de aanbodzijde van de Nederlandse kantoorinrichtingsbranche aangetroffen worden. “Ik wil u allen vragen om ook degenen die hier nu niet zijn op de hoogte te brengen van dit initiatief”, aldus Veer.

Veer sprak de hoop uit dat de oprichtingsbijeenkomst zo’n vijftig leden zou opleveren – een aantal dat op basis van het aantal belangstellenden eenvoudig gehaald zou moeten kunnen worden. “Op termijn hoop ik dat we naar zo’n honderd leden kunnen gaan”, benadrukt huidige voorzitter.


Richard Hutten verzorgde een vermakelijke en leerzame presentatie.
Overigens is het de bedoeling om begin volgend jaar een nieuwe bestuur alsmede een ledenraad te kiezen. De kans is dus niet denkbeeldig dat een aantal van de aanwezigen, die zich gisteren in de showroom van Louwman konden verlustigen aan een aanbod nogal prijzige heilige koeien alsmede een tweetal vermakelijke en leerzame lezingen van Richard Hutten en Peter Vink, zich in de toekomst ook op het bestuurlijk vlak van de VIP zullen gaan bewegen.