VSM wordt PMF

De leden van de PMF, vereniging voor Project Meubel Fabrikanten (voorheen bekend onder de naam Vereniging van Systeem-, Kantoor en Bedrijfsmeubelen VSM) hebben in goed onderling overleg besloten om de activiteiten van de vereniging te gaan veranderen.

“De markt is de afgelopen jaren flink veranderd en veel marktpartijen zijn verdwenen of opgegaan in een groter geheel”, aldus een woordvoerder. “Het aantal Nederlandse producenten is fors afgenomen en er is een flinke groep nieuwe aanbieders bijgekomen.”

“De afgelopen jaren is veel nieuws op ons afgekomen. Een kleine greep:Het Nieuwe Werken, opbergen in de cloud, leegstand in de kantoren en vooral ook de ervaring dat kennis delen meer oplevert dan kennis vergaren. Vele veranderingen dus in ons handelen en denken over het inrichten van kantooromgevingen en het faciliteren van werkprocessen op kantoor, in de zorg, in het onderwijs en thuis.”

Het leek de huidige leden van de PMF (VSM) dan ook een goed idee om de vereniging en de doelen die deze nastreeft eens kritisch tegen het licht te houden en te kijken of deze nog voldoen aan de eisen die de branche en de klant daaraan stelt. “We hebben besloten zowel de criteria voor het lidmaatschap als het doel en de activiteiten van de PMF(VSM) grondig te gaan veranderen.”

Tot op heden was het lidmaatschap voorbehouden aan Nederlandse producenten. In de nieuwe opzet kunnen de volgende personen en organisaties lid worden:

1) Bedrijven en professionals die zich bezig houden met het inrichten van ruimten voor werken (kantoor en thuis), onderwijs, zorg en andere professionele omgevingen. Hieronder vallen dus producenten, dealers, importeurs, agenten en buitenlandse producenten met een vestiging in Nederland.

2) Toeleveranciers van onderdelen aan producenten van kantoormeubelen.

3) Leveranciers van accessoires op en rond de werkplek, verlichting, scheidingswanden, plafonds, vloerbedekkingen en akoestische materialen

De doelen van de vereniging zijn verzamelen en delen van kennis omtrent alles dat te maken heeft met de inrichting van ruimten.Het bundelen van krachten voor lobby’s richting overheden, inkoop- en exportactiviteiten en juridische bescherming. En het bieden van een platform voor onderwijsinstellingen en kennisinstituten.

“De bedoeling is om een laagdrempelig platform te creëren, met een zeer bescheiden contributie, dat minimaal vier keer per jaar een bijeenkomst organiseert met sprekers over uiteenlopende onderwerpen, op interessante locaties, waar veel gelegenheid zal worden geboden voor het uitwisselen van ervaringen en netwerken.”

Op 11 juni 2015 wordt een kick-off bijeenkomstgeorganiseerd in de voormalige showroom van Hessing (nu Louwman Exclusive), langs de A2 bij Utrecht, waar, naast voordrachten van een tweetal bekende sprekers uit het vakgebied, nadere uitleg gegeven zal worden over het doel van de vereniging, de activiteiten die daarin zullen worden ontplooid en de voordelen van het lidmaatschap.