VSM vernieuwt en wijzigt naam in VIP

De VSM (Vereniging van Systeem-, Kantoor en Bedrijfsmeubelen) heeft in goed onderling overleg besloten om de activiteiten van de vereniging per 1 april 2015 te wijzigen. Daarbij hoort ook een nieuwe naam: Vereniging van InrichtingsProfessionals (VIP).

Er wordt een laagdrempelig platform gecreëerd dat minimaal vier keer per jaar een bijeenkomst organiseert met sprekers over uiteenlopende onderwerpen, op interessante locaties, waar veel gelegenheid wordt geboden voor het uitwisselen van ervaringen.

De nieuw geformuleerde doelen van de vereniging zijn:
– Kennis verzamelen en delen, in de breedste zin, omtrent alles dat te maken heeft met de inrichting van ruimten.
– Bundelen van krachten voor lobby’s richting overheden, inkoop- en exportactiviteiten en juridische bescherming.
– Bieden van een platform voor onderwijsinstellingen en kennisinstituten.

Tot op heden was het lidmaatschap voorbehouden aan Nederlandse producenten van kantoor- en schoolmeubelen. In de nieuwe opzet kunnen organisaties maar ook personen lid worden, die zich bezig houden met het inrichten van professionele omgevingen. Dit kunnen onder andere producenten, dealers, leveranciers van componenten, facilitaire dienstverleners, architecten, buitenlandse producenten met een vestiging in Nederland zijn. Maar ook toeleveranciers van onderdelen aan producenten.

Vanuit het netwerk van de zittende leden zullen potentiële leden schriftelijk benaderd worden om de kick-off bijeenkomst bij te wonen. Deze bijeenkomst zal op 11 juni 2015 plaatsvinden op een bijzondere locatie. Daar wordt nadere uitleg gegeven over de doelen van de vereniging en de activiteiten die zullen worden ontplooid.

Peter Veer (voorzitter VIP): ‘’De vernieuwde vereniging biedt een platform voor iedereen die werkzaam is in het vakgebied inrichten. Door kennis en ervaringen te delen maar zeker ook door krachten te bundelen kunnen we samen werken aan een succesvolle toekomst.’’