CfPB presenteert Kwaliteitskader Rijkskantoren

Recentelijk zijn voor rijkskantoren de kwaliteitskaders vastgesteld. Dat meldt het Center for People and Buildings (CfPB) in Delft. “Het gaat hier om 114 functionele kwaliteiten die worden gebruikt bij de verbouw, renovatie en nieuwbouw van rijkskantoren.”

Een belangrijke ambitie van de kaderstelling is het vereenvoudigen van de voorbereiding van (ver)bouwprojecten. “Bij het opstellen van beleid, maar ook in de initiatief- en de specificatiefase van het huisvestingsproces zijn de kaders belangrijk”, aldus een woordvoerder van het CfPB.

Een andere belangrijke ambitie is meer uniformiteit in de rijkshuisvesting te krijgen. Daarbij gaat het vooral om efficiĆ«ntie en aantrekkelijkheid. Hiervoor wordt het concept van de activiteitgerelateerde werkomgeving in combinatie met tijd-, en plaats- en apparaatonafhankelijk werken (TPAW) gehanteerd. “Het Rijk wil met een flexfactor van 0,7 of 0,9 – afhankelijk van het gebouw – op termijn een gemiddelde bezettingsgraad van 75 procent realiseren.”

Vanaf 2009 is het Center for People and Buildings (CfPB) betrokken bij de ontwikkeling van de Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR). Het CfPB brengt haar kennis in, doet onderzoek en ondersteunt het team OBR FWR van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarbij wordt onder andere samengewerkt met het Rijksvastgoedbedrijf, FM Haaglanden en de facilitaire diensten van de Belastingdienst en Rijkswaterstaat.

In 2011 resulteerde deze samenwerking in het vaststellen van de uitgangspunten voor de rijkswerkomgeving in de Corporate Standard Fysieke Werkomgeving Rijk. Vervolgens zijn deelstudies verricht naar de basiswerkplekkenmix voor rijkskantoren en naar ruimtenormen voor vergaderen.

www.cfpb.nl