Groei voor König + Neurath

De firma König + Neurath AG kijkt terug op een succesvol boekjaar 2014. In de afgelopen twaalf maanden kon het bedrijf een toename van de orderontvangst van 6 procent noteren, en een even grote omzetstijging. De groei lag daarmee boven het marktgemiddelde.

“König + Neurath heeft zich in het afgelopen jaar verheugend goed ontwikkeld. We zijn erin geslaagd de verwachte groei ondanks de dynamische marktomstandigheden met succes te realiseren”, aldus Carl-Christoph Held, directeur van König + Neurath.

In eigen land heeft vooral de projectbusiness in beslissende mate bijgedragen tot de omzetstijging. De exporthandel heeft zich in de afgelopen twaalf maanden in het algemeen verheugend ontwikkeld en onderstreept daarmee de marktpositie van de firma König + Neurath als belangrijke producent van kantoormeubilair in Europa. Alle centrale taken worden tegenwoordig in Karben uitgevoerd; daar vindt ook de complete productie plaats. Zo kon de efficiency hier aanzienlijk worden verhoogd en de vestiging voor de lange termijn worden veilig gesteld.

De onderneming staat op een gezond economisch fundament; de financiering voor de komende jaren is gegarandeerd. Voor het kunnen voortzetten van de ingeslagen groeikoers wil de firma König + Neurath nieuw kapitaal aantrekken en zo met vooruitziende blik en op verantwoorde wijze aan de toekomst bouwen.

www.koenig-neurath.de