‘Introverte mensen ondergewaardeerd’

Introverte en extroverte personen verschillen van nature in de manier waarop zij reageren op gebeurtenissen en omstandigheden in de wereld om hen heen. Dit blijkt uit de ‘Theory of extraversion’ van Hans Eysenck en onderzoek van William Revelle van Northwestern University. Susan Cain, de auteur van de wereldwijde besteller ‘Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking’ en als extern deskundige verbonden aan werkomgevingsspecialist Steelcase, stelt dat de moderne Westerse cultuur de kenmerken en mogelijkheden van introverte mensen onderwaardeert. “Dit heeft niet alleen een lager welzijn van deze individuen tot gevolg, maar doordat een derde van de wereldbevolking introvert is, veroorzaakt het ook enorme economische schade.”

Een gebeurtenis die het centrale zenuwstelsel van een introvert persoon overprikkelt, leidt bij diegene eerder tot een gevoel van overweldiging en uitputting dan dat het zorgt voor opwinding en betrokkenheid. Verlegenheid heeft volgens Cain niets van doen met introversie: “Verlegenheid is angst voor het sociale oordeel van anderen. Introversie heeft meer te maken met hoe iemand reageert op stimuli van buitenaf, waaronder ook sociale stimuli. Extraverte personen kunnen goed overweg met grote hoeveelheden stimuli, terwijl introverte mensen op hun best zijn in meer stille en rustige omgevingen.”

Introverte mensen:
– Trekken zich terug in grote groepen;
– Zijn niet goed in small talk, terwijl ze opleven bij meer diepgaande conversaties;
– Zijn goed in presenteren op een podium, alleen niet in de gesprekjes achteraf;
– Raken snel afgeleid, maar zijn zelden verveeld;
– Voelen zich van nature meer aangetrokken tot creatieve, individueel gerichte beroepen waarin oog voor detail belangrijk is;
– Kiezen een plekje dicht bij een uitgang wanneer ze zich met andere mensen in een ruimte bevinden;
– Denken voordat ze spreken;
– Nemen niet snel de stemming van hun omgeving over zoals extraverte mensen dat wel doen;
– Hebben moeite met het onverwachte van binnenkomende telefoontjes;
– Sluiten zich af als ze voelen dat hun energie op is en het tijd is om alleen te zijn.
“Introverte mensen komen in onze moderne samenleving steeds verder in het nauw. Dit gaat zo verder dat we welhaast kunnen spreken van een privacy-crisis. Een crisis die zich door onder meer de toegenomen mobiliteit, de information overload, de focus op samenwerking en de doorgeschoten populariteit van de open kantooromgeving, ook uitstrekt tot op de werkvloer.”
Uit onderzoek van Steelcase naar privacy op de werkvloer blijkt dat 41 procent van de ondervraagden geen toegang heeft tot een werkplek waar ze zich op bepaalde tijden kunnen terugtrekken. Dit soort aspecten zorgen voor een gebrek aan privacy, waardoor mensen een verminderd welzijn en een lagere betrokkenheid ervaren. Samen met het feit dat mensen zich door te veel stimuli maar moeilijk voor langere tijd kunnen concentreren, leidt dit ook tot improductiviteit en derhalve tot economische schade.
Een werkomgeving met oog voor privacy, waarin ook introverte personen geconcentreerd kunnen werken en optimaal kunnen presteren, voldoet in de optiek van Steelcase aan de volgende vier richtlijnen.
• Sta mensen toe om zich af te zonderen – Rustige omgevingen waarin mensen vrij van onderbrekingen kunnen werken, zorgen dat zij zich concentreren en nieuwe ideeën kunnen opdoen. Het is belangrijk dat dit soort ruimtes als zodanig herkenbaar zijn en dat binnen de organisatie wordt gerespecteerd dat sommige collega´s liever op deze manier werken.
• Zeggenschap over hun omgeving – Introverte mensen zijn meer gevoelig voor externe stimuli als licht en geluid en hebben daarom meer behoefte om controle en zeggenschap over hun omgeving te hebben. Ze moeten op elk moment gebruik kunnen maken van een werkplek die past bij hun gemoedstoestand en aansluit bij de taken die ze moeten uitvoeren.
• Zorg voor evenwicht van de zintuigen – In tegenstelling tot wat men zou verwachten, zoeken introverte mensen naar stimulans van de zintuigen, maar dan vaak wel in de vorm van warme, kalmerende invloeden, zoals natuurlijk hout en andere organische materialen.
• Zorg voor een gevoel van fysieke veiligheid – Introverte mensen hebben vaak het gevoel dat allen ogen op hen gericht zijn. Ze hebben regelmatig behoefte aan een ruimte waar ze zich aan dat gevoel kunnen onttrekken, een ruimte waarin ze ´onzichtbaar´ zijn voor anderen en waar ze geen anderen hoeven zien.
“Omdat de privacy-behoefte per individu verschilt en bovendien gedurende een werkdag kan verschillen, zou iedere werkgever eigenlijk een kantooromgeving moeten bieden die bestaat uit werkplekken die aansluiten bij de behoeftes van introverte en bij die van extroverte mensen. Het gaat erom dat mensen de mogelijkheid hebben om zelf een werkplek te kiezen en zo zeggenschap uit te oefenen over het niveau van externe stimuli”, aldus Steelcase.