Cijfers Belgische meubelindustrie

Tijdens het eerste semester van 2014 realiseerde de Belgische meubelindustrie een omzet van 1.153,7 miljoen euro, dit is 0,8 procent meer dan tijdens dezelfde periode van vorig jaar. Hiermee noteert de sector opnieuw een lichte stijging van de omzet, nadat deze in 2013 met 3,6 procent was gedaald.

Dat meldt Fedustria, de federatie van de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie. “Aangezien de afzetprijzen met 0,9 procent zijn gestegen, is de economische activiteit in volume gestabiliseerd op het niveau van vorig jaar”, stelt een woordvoerder. “Uit de omzetevolutie per kwartaal kunnen we afleiden dat de conjunctuur een voorlopige piek bereikt heeft in het eerste kwartaal van 2014, toen de omzet met 3,2 procent toenam. Jammer genoeg was deze herleving slechts van korte duur. De verzwakking van de Europese economie en het dalende consumentenvertrouwen hadden ook hun effect op de Belgische meubelindustrie, die tijdens het tweede kwartaal van 2014 haar omzet met 1,5 procent zag dalen.”

Tijdens het eerste semester van 2014 investeerde de Belgische meubelindustrie 42,0 miljoen euro, dit is 0,2 procent meer dan tijdens dezelfde periode van vorig jaar. De bezettingsgraad van de productiecapaciteit in de Belgische meubelindustrie bereikte een dieptepunt van 67,1 procent in het vierde kwartaal van 2013. “Sindsdien is deze indicator terug opgeklommen tot 78,6 procent in het tweede kwartaal van 2014.”

Volgens de maandelijkse enquête van de Nationale Bank van België stegen de ontvangen bestellingen in de Belgische meubelhandel tijdens de eerste 8 maanden van 2014 met 3,3 procent. Op maandbasis blijven de meubelverkopen in België een vrij grillig en volatiel patroon volgen, terwijl de sector best wel gebaat zou zijn bij wat meer stabiliteit.

“Tijdens de eerste 6 maanden van 2014 bedroeg de totale Belgische meubeluitvoer 634,6 miljoen euro, wat een daling met 3,4 procent vertegenwoordigt ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar.” De belangrijkste exportmarkten voor de Belgische meubelindustrie zijn momenteel Frankrijk (42,0 procent van de totale meubeluitvoer), Nederland (28,1 procent) en Duitsland (9,1 procent). In lijn met het positieve consumentenvertrouwen in het Verenigd Koninkrijk is ook de Belgische meubelexport naar dit land fors toegenomen met maar liefst 19,0 procent.

Volgens het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) en het Federaal Planbureau kan de groei van de Belgische economie in 2014 worden geschat op 1,1 procent. In 2015 zou de economische groei in België aantrekken tot 1,5 procent. “Op sectorniveau zal de invloed van de verwachtte conjunctuurverbetering wellicht niet meer voelbaar zijn in 2014. De meubelsector reageert als producent van duurzame consumptiegoederen immers steeds met wat vertraging op de macro-economische conjunctuurbewegingen.”

www.fedustria.be