Nederlander geniet veel privacy op het werk

Foto: Gerd Altmann, Pixabay

Naast toegang tot informatie, technologische ondersteuning en collega’s om mee samen te werken, vinden kenniswerkers privacy het belangrijkste aspect van hun werkomgeving. Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek onder meer dan tienduizend kantoormedewerkers van grote bedrijven in veertien landen, dat in opdracht van werkomgevingspecialist Steelcase is uitgevoerd.

In Nederland is het in vergelijking met de andere landen bijzonder goed gesteld met de privacy op de werkvloer. Nederlanders zijn mobiele werknomaden die, als de taken die zij moeten uitvoeren dat vereisen of als zij daar anderszins behoefte aan hebben, een rustige werkplek kunnen uitkiezen waar zij ongestoord en zonder onderbrekingen kunnen werken.

Kenniswerkers die een hoge mate van privacy op de werkvloer ervaren, spreken over een hoger welzijn. Ze zijn meer betrokken en productiever. Van de ondervraagden met een hoge mate van privacy:
– kan 98 procent zich goed concentreren;
– voelt 94 procent zich relaxed en op zijn gemak;
– kan 94 procent in teamverband werken zonder te worden gestoord of onderbroken;
– heeft 86 procent een keuze als het gaat om de werkplek en
– is 94 procent tevreden over het geluidsniveau op de werkvloer.

Bij privacy op de werkvloer zijn twee vormen van privacy te onderscheiden: ‘informational privacy’ en ‘stimulation privacy’. Bij informational privacy gaat het om de mogelijkheid om persoonlijke informatie voor anderen af te schermen, bij stimulation privacy betreft het mogelijkheden om storende omgevingsinvloeden te voorkomen of te beperken. Het gebrek aan informational privacyis vooral in Aziatische culturen een issue, terwijl in de Westerse wereld vooral de stimulation privacyonder druk staat.

Onder meer de  toegenomen mobiliteit, het gebruik van mobiele devices, de information-overload, het feit dat in onze 24/7-economie werk en privé steeds meer in elkaar overlopen, het stimuleren van interactie en samenwerking en de en de doorschoten populariteit van de open kantooromgevingtot steeds minder privacy op de werkvloer.

Hoewel de onderzoeksresultaten aantonen dat mensen met een eigen kantoorruimte duidelijk een hoger welzijn ervaren (een score van 7,1 op 10) dan mensen die geen eigen werkplek hebben (een score van 5,8 op 10), betekent dit volgens Chris Congdon, director research communictions bij Steelcase, niet dat we en masse terug moeten naar individuele, afgesloten kantoren: “Het gaat veel meer om de keuze en zeggenschap die iemand heeft om zelf een werkplek te kiezen. Een kenniswerker voert gedurende een werkdag doorgaans verschillende soorten taken uit en zal normaal gesproken door de dag heen verschillende gemoedstoestanden doorlopen. Op basis hiervan zal hij het ene moment de voorkeur geven aan een samenwerkplek en een andere keer aan een concentratiewerkplek.”

De onderzoeksresultaten laten zien dat het met deze keuze en zeggenschap over het algemeen slecht gesteld is. Zo werkt 80 procent van de kenniswerkers wereldwijd nog altijd op een desktopcomputer, wat er in feite op neerkomt dat zij gebonden zijn aan één vaste werkplek en niet de mogelijkheid hebben om een meer rustige werkplek op te zoeken als zij dat zouden willen.

Nederland is in vergelijking met de andere onderzochte landen wat dat betreft een positieve uitzondering. Hier werkt een groot deel van de kenniswerkers, al dan niet in combinatie met een desktop, met één of meerdere mobiele devices zoals een laptop, notebook, tablet of smartphone. En behalve dat Nederlanders zo bezien mobieler zijn, hebben ze ook meer keuze als het gaat om de werkplek in vergelijking met kantoorwerkers uit andere landen.

Nederlandse kantoren bestaan over het algemeen uit een gebalanceerde mix van private ruimtes (36 procent), een open kantooromgeving (28 procent) en een combinatie van beide (36 procent). Meer dan kenniswerkers in elk ander land is de Nederlander een werknomade die al naar gelang zijn gemoedstoestand en de taken die hij moet uitvoeren zelf zijn werkplek kan kiezen (22 procent). 35 Procent van de Nederlandse kenniswerkers werkt bovendien één of meerdere dagen vanuit huis. Logisch gevolg van de hoge mate van mobiliteit is dat slechts een klein percentage (11 procent) van de werkplekken is uitgerust met persoonlijke bezittingen.

In vergelijking met de kantoren in de andere onderzochte landen hebben Nederlandse kantoren vaker een restaurant of kantine (80 procent voor Nederland versus een gemiddelde van 62 procent) en ruimtes om bezoekers te ontvangen (57 procent voor Nederland versus een gemiddelde van 48 procent). Dit soort speciale ruimtes helpt het lawaai in de eigenlijke kantooromgeving te beperken.

Nederlanders zijn dan ook meer dan gemiddeld tevreden met het geluidsniveau op het werk en met de algehele werkatmosfeer. 29 Procent van de Nederlandse kantoorwerkers omschrijft zijn werkomgeving als stimulerend (tegen een gemiddeld van 20 procent voor alle landen).

www.steelcase.nl