SCP: ‘Het Nieuwe Werken werkt’

Het Nieuwe Werken werkt. Dat is een van de opmerkelijke conclusies van het rapport ‘Burn-out: verbanden tussen emotionele uitputting, arbeidsmarktpositie en Het Nieuwe Werken’ dat deze week werd gepubliceerd door het Sociaal en Cultureel Plaanbureau (SCP).

In het hoofdstuk ‘Het Nieuwe Werken en burn out’ betonen onderzoekers Patricia van Echteld, Karolus Kraan en Pascale Peters zich over het algemeen positief over HNW. De onderzoekers keken in hun studie naar twee specifieke aspecten van HNW: het eventuele optreden van emotionele uitputting en de mate van betrokkenheid en enthousiasme voor het werk van de werknemer.

De conclusies vallen ronduit positief uit voor HNW: “De resultaten laten ten eerste zien dat werknemers die de mogelijkheid krijgen te telewerken, minder burn-out rapporteren en meer toegewijd zijn aan hun werk”, schrijven de onderzoekers. “Dit wil zeggen dat zij enthousiaster zijn over hun baan, meer inspiratie uit het werk halen en trotser zijn op het werk dat ze doen, en tevens dat zij minder uitputting ervaren.” Deze resultaten ondersteunen volgens de onderzoekers de verwachting dat het krijgen van meer tijd-ruimtelijke flexibiliteit uitputting kan tegengaan en toewijding van werknemers kan vergroten.

“Ten tweede zien we in overeenstemming met eerder onderzoek, dat veel autonomie in het werk samengaat met minder emotionele uitputting en meer toewijding. Blijkbaar fungeert autonomie als ‘hulpbron’. Het stelt werknemers in staat om taakeisen het hoofd te bieden en hen voor het werk te motiveren.”

In de derde plaats blijkt resultaatsturing volgens de onderzoekers geen directe relatie te hebben met emotionele uitputting en toewijding. “Resultaatsturing wil zeggen dat werknemers in hun werk moeten voldoen aan prestatiedoelstellingen (targets of afspraken over te behalen resultaten) en wordt in deze studie gezien als een ‘uitdaging’ die weliswaar spanning of stress voor werknemers kan opleveren, maar vooral richting geeft aan de inzet van tijd en energie van werknemers, hetgeen hen kan motiveren voor hun werk.”

Het rapport is in zijn geheel te downloaden via de website van de SCP.

www.scp.nl