Duurzaamheidsrapport van Forbo

Forbo Flooring presenteert deze maand haar tweede sustainability report, wederom volgens de eisen van het Global Reporting Initiative (GRI). Hierin staat onder andere omschreven dat het bedrijf haar milieu-impact met 25 procent wil hebben gereduceerd in 2015 (ten opzichte van 2009). Dit wordt berekend met het onafhankelijk getoetste LCA-berekeningsmodel, dat ook de basis vormt voor de EPD’s (Environmental Product Declarations), die Forbo in 2013 voor bijna al haar producten invoerde.

2013 was ook het jaar waarin het nieuwe LEED gold cross- docking magazijn in Assendelft werd opgeleverd. “Een ander hoogtepunt van het afgelopen jaar was de implementatie van het Marmoleum afvalprogramma, waarbij Marmoleum afval gecomposteerd wordt en vervolgens gebruikt om grond te bemesten/verrijken”, meldt de fabrikant. “Hiermee werd de levenscirkel van Marmoleum definitief gesloten.”

In 2013 implementeerde Forbo bovendien een leerprogramma voor haar werknemers dat de aandacht vestigt op de sociale, economische en duurzame aspecten van de resolutie van de Verenigde Naties over een gezonde toekomst. Forbo is naar eigen zeggen tevreden dan het ondanks de crisis haar beloften uit het eerste sustainability report heeft weten te houden.

Om de milieu-impact doelstelling te halen, streeft Forbo naar een verantwoorde inkoop van grondstoffen, die de kwaliteitseisen van haar klanten combineert met de zorg voor het milieu. “We zijn daarnaast constant op zoek naar mogelijkheden om de milieuprestaties van onze productieprocessen te verbeteren; alle productielocaties zijn bijvoorbeeld ISO 14001-gecertificeerd. Grondstoffen en energie worden efficiënt gebruikt, afval wordt waar mogelijk gerecycled en emissies worden zo laag mogelijk gehouden.”

Het sustainability report behelst naast een ecologische (planet), ook een sociale (people) en een economische dimensie (profit). Denk bij het laatste bijvoorbeeld aan de manier waarop het bedrijf zich inzet om het duurzaamheidprofiel actief uit te werken met behulp van de economische stabiliteit en winstgevendheid, en zo te zorgen voor continue verbetering. “De sociale dimensie betreft de manier waarop maatschappelijk verantwoord ondernemen en corporate governance worden gedefinieerd en toegepast binnen het bedrijf. De sponsoring  van de Ronald McDonaldhuizen in Nederland, maar ook een bijzonder project buiten Nederland, waarbij de juteproducenten en hun werknemers in Bangladesh werden geholpen met schoon water en een geneeskundige kliniek, zijn daarvan goede voorbeelden. Daarnaast speelt de veiligheid van Forbo’s (fabrieks)werknemers een belangrijke rol in het rapport. In 2014 voert Forbo onder andere SA-8000 in, een standaard voor sociale aansprakelijkheid en duurzaamheid, die zich ook sterk richt op sociale gelijkheid.”

Het Global Reporting Initiative (GRI) is een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidverslaggeving opstelt. In een duurzaamheidverslag communiceert een organisatie publiekelijk over haar economische, milieu- en sociale prestaties. De missie van GRI is om duurzaamheidverslaggeving voor alle organisaties – ongeacht omvang, sector of locatie – zo routinematig en vergelijkbaar te maken als financiële verslaggeving.

www.forbo-flooring.nl/Onze-milieubelofte