‘Akoestiek essentieel voor een goede werkplek’

Open kantoren leveren vaak akoestische problemen op.

De tijd dat kantoorinrichting niet meer behelsde dan het leggen van een tapijtje en het naar binnen schuiven van wat meubilair ligt definitief achter ons. Nu wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond hoe belangrijk een afgewogen werkomgeving is voor het welzijn en de productiviteit van de gebruikers, spelen ook allerlei andere factoren een belangrijke rol in het inrichtingsproces. Wat te denken van akoestiek? Office Academy verzorgt regelmatig speciale eendaagse cursussen over dit onderwerp.

Akoestiek is in korte tijd een belangrijk onderwerp geworden in de werkomgeving. En dat is niet vreemd: want sinds de opkomst van de open kantooromgeving speelt akoestiek een bepalende rol op de werkvloer. Natuurlijk: ook voor pakweg 2000 was een goede geluidssituatie van groot belang, maar in de tot dan toe gebruikelijke standaard kantoorcellen met tapijt en systeemplafond was het onderwerp niet werkelijk een punt van aandacht: in die kleine ruimtes was relatief weinig akoestische winst te behalen. De opkomst van Het Nieuwe Werken heeft de zaken drastisch veranderd; vanaf omstreeks de millenniumwisseling werden kantoorwerkers steeds vaker ondergebracht in grotere open ruimtes. Celkantoren met systeemplafonds werden verruild voor grote open kantoren met (vaak) ‘industriële’ open plafonds en (bijvoorkeur) grote glaspartijen, waarmee de transparantie van de organisatie benadrukt werd. Dit zag er allemaal prachtig uit. Maar de akoestische balans was veelal ver te zoeken.

Uit een recent onderzoek van ontwerp- en architectenbureau Gensler blijkt dat het neerhalen van scheidingswanden in kantoren heeft geleid tot een gigantische toename van afleiding voor werknemers. Het kost de werknemers moeite om zich te focussen terwijl het geluid, de geur en de aanwezigheid van andere werknemers hen uit hun concentratie haalt. “Slechts een op de vier Amerikaanse werknemers kan presteren in een kantoortuin”, aldus Gensler. “De rest heeft moeite om effectief te werken, wat resulteert in verloren productiviteit, innovatie en betrokkenheid van de werknemer.”

Dat deze effecten niet beperkt blijven tot de Verenigde Staten blijkt onder meer uit onderzoek van het Deense ministerie van Werkgelegenheid. Hieruit kwam enkele jaren geleden naar voren, dat werknemers uit een open kantooromgeving zich twee keer zo vaak ziek melden. Wanneer er meer dan zes werknemers bij elkaar in een open ruimte zitten, loopt het ziekteverzuim blijkens dit onderzoek zelfs op tot 62 procent. Tijdens het European Facility Management Congres 2013 in Praag werd voorgerekend dat het gebrek aan concentratie van werknemers jaarlijks ongeveer 24 werkdagen per werknemer kost.

Aangezien dergelijke cijfers de laatste jaren vrij algemeen beschikbaar zijn gekomen, is zo ongeveer iedereen die zich professioneel bezighoudt met het projectinterieur ondertussen wel doordrongen van het belang van een goede akoestiek in het kantoor. Maar dit betekent niet dat ook iedereen weet hoe je een akoestisch optimale situatie kunt realiseren. Om het gebrek aan kennis in de branche te verhelpen, organiseert Office Academy binnenkort een eendaagse cursus ‘de rol van akoestiek’. “Deelnemers aan deze cursus leren de rol van akoestiek in kantooromgevingen kennen”, meldt een woordvoerder van het opleidingsinstituut. “Negatieve en positieve aspecten met betrekking tot ‘geluid’ worden behandeld, evenals de maatregelen die getroffen kunnen worden om te komen tot een goede akoestiek.”

In de cursus ‘De rol van akoestiek’ komen tal van belangrijke vragen aan de orde: ‘welke bijdrage levert een goede akoestiek om tot een ‘juiste’ werkplek te komen?’, ‘wat zijn de effecten van geluid binnen de verschillende kantoorconcepten?’.  En ‘welke maatregelen kunnen getroffen worden om tot een goede akoestiek te komen?’. Ook allerlei Arbo-gerelateerde vragen worden behandeld. De cursus is bedoeld voor iedereen die vanuit een facilitaire dienst of vanuit de kantoor- en projectinrichting betrokken is bij de huisvesting of inrichting van kantoren of kantoorhoudende organisaties. “Er is geen specifieke vooropleiding vereist”, meldt Office Academy. “Enige ervaring binnen het facilitaire bedrijf of de inrichtingsbranche is een pré.”

www.officeacademy.nl

Auteur: Henk-Jan Hoekjen

Dit artikel is eerder verschenen in editie nr. 6-2013 van Inside Information.