Wat onze zithouding over ons verraadt

‘Zeg me hoe u zit en ik zeg wie u bent’. Een vervolgonderzoek naar negen nieuwe zithoudingen vertoont interessante uitkomsten.

Uit een wereldwijde studie van werkomgevingspecialist Steelcase is gebleken dat onder invloed van het toenemend gebruik van mobiele devices op de werkvloer negen nieuwe, veel voorkomende zithoudingen zijn te onderscheiden. Een vervolgonderzoek, bestaande uit een online enquête die sinds juni 2014 door meer dan tienduizend kenniswerkers uit zes verschillende continenten is ingevuld, verschaft nu nog meer inzicht in onze zithouding. De enquête over het gebruik van mobiele devices op de werkvloer en typische zithoudingen die hieruit voortvloeien, brengt verschillen tussen mannen en vrouwen en verschillende leeftijdscategorieën aan het licht.

De kenniswerkers die de vragenlijst hebben ingevuld, gebruiken gemiddeld 3 tot 6 uur per dag één of meerdere mobiele devices. Mannen werken het liefst op een laptop (34 procent van de mannelijke respondenten), terwijl het merendeel van de vrouwen de voorkeur geeft aan een Smartphone (41 procent).

Kenniswerkers van het mannelijke geslacht werken graag met drie of meer verschillende apparaten (64 procent van de mannen die de enquete hebben ingevuld). Vrouwen houden het daarentegen liever bij twee verschillende apparaten (47 procent).

De generatie Y, de zogenoemde millenials geboren na 1980, wisselen in vergelijking met mensen uit andere leeftijdscategorieën gedurende de dag het vaakst van zithouding. Representanten van de Y-generatie zitten het meest in ´The Trance´ (voorovergebogen zithouding bij geconcentreerd schermwerk en gebruik toetsenbord en/of muis, 27 procent), ´The Strunch´ (de uitgestrekte leunhouding bij gebruik van notebook of tablet, 15 procent) en `The Cocoon´ (een informele zithouding met de voeten op zithoogte en de armen ingetrokken, 7 procent).

Vrouwelijke kenniswerkers zitten vaker in houdingen waarbij ze zich afsluiten van hun omgeving. Voorbeelden hiervan zijn `The Cocoon` en ´The Strunch´. Mannen op hun beurt geven eerder de voorkeur aan meer open zithoudingen waarbij ze enigszins achterovergeleund zitten. Tot deze houdingen behoren ´The Draw´ (bij gebruik van tablet of smartphone, vrij van het bureau met ingetrokken armen), ´The Smart Lean´ (bij kortstondige behoefte aan privacy) en ´The Take It In´ (bij lezen van een groot scherm of als men informatie op zich in wil laten werken).

De meest voorkomende werkhouding onafhankelijk van leeftijd en geslacht (25 procent) is de ´Multi-Device´, waarbij gelijktijdig meerdere apparaten of devices worden bediend, gevolgd door een houding waarin mensen geconcentreerd schermwerk verrichten (´The Trance´, 20 procent).

“De resultaten van de studie en de aansluitende online enquête tonen aan dat het belangrijk is dat bij de inrichting van de werkomgeving rekening gehouden wordt met het medewerkersbestand en de verschillende generaties op de werkvloer. Veel voorkomende voorkeurshoudingen dienen op adequate wijze te worden ondersteund, zodat het fysieke welzijn van de medewerkers is gewaarborgd”, aldus James Ludwig, Vice President, Global Design and Product Engineering bij Steelcase.

“De onderzoeksresultaten van de wereldwijde studie hebben aan de basis gelegen van de innovatieve bureaustoel Gesture die wij hebben ontwikkeld en die de nieuwe veel voorkomende voorkeurshoudingen van kenniswerkers optimaal ondersteunt.”

www.steelcase.be