Presentatie Europees meubelproject

In Brussel vindt op 16 september 2014 een eindmeeting plaats waar de resultaten van het Bolsterproject gepresenteerd worden. Het Bolster-Up project, dat in het najaar van 2012 van start ging, richt zich op het ontwikkelen van twee gemeenschappelijke competentieprofielen voor meubelmakers en meubelstoffeerders, die samen zo’n 50 procent van het vakbekwame personeel in de Europese hout- en meubelsector vormen.

In de meubelbranche in Europa zijn er veel ontwikkelingen gaande. Een groot gedeelte van de productiecapaciteit voor de Europese markt heeft zich verplaatst naar buiten Europa. De productie binnen Europa, voor de lokale en buitenlandse markten stelt steeds hogere eisen aan de vakbekwaamheid, flexibiliteit  en de inzetbaarheid van de werknemers. Ook is er een tendens om de productie van hoogwaardige meubelwerk in de Europese landen niet langer naar buiten Europa te verplaatsen.

Er werken nu relatief veel oudere, vaak zeer ervaren werknemers in de meubelberoepen, die over niet al te lange tijd met pensioen gaan. Jongeren moeten gestimuleerd worden om perspectief te zien in deze sector. De mobiliteit van werkers in de EU is tegelijkertijd toegenomen en zal dit naar verwachting blijven doen.

Voor de opleidingen liggen er, juist door de Europese samenwerking en de projecten die daardoor mogelijk gemaakt worden, meer kansen voor uitwisseling van leerlingen tussen opleidingen in de diverse landen. De sociale partners, de opleidingen en de organisatie die de kwalificatiestructuur vaststelt spelen hierin allemaal een belangrijke rol.

In het Bolster-Up project werken zeven partnerlanden samen bij het ontwerpen van twee Europese kern-kwalificaties voor meubelmaken en meubelstofferen die als hulpmiddel kunnen gaan dienen om uitwisseling en mobiliteit te bevorderen. Het zijn Duitsland, Nederland, België, Bulgarije, Denemarken, Polen en Roemenië. De projectgroep bestaat uit sociale partners, hun overkoepelende Europese organisaties en een aantal opleidingscentra.

Voor Nederland is het HMC (het Hout- en Meubileringscollege) partner in het project en brengt kennis in over de uitvoering van kwalificaties vanuit het perspectief van opleidingsinstituut.

Het Bolster-Up project wil een daadwerkelijke inspanning doen om verder te gaan dan een simpele  vergelijking van opleidingssystemen en de erkenning van de bijbehorende kwalificatie. Hoewel de verschillende nationale systemen van beroepsopleidingen sterk variëren, vertonen de werkprocessen en de competentie-eisen die daaruit voortkomen ook zeer grote overeenkomsten. Dit project wil hiervan gebruik maken om beroepsprofielen te ontwikkelen op basis van die overeenkomsten. Deze zogenaamde kernprofielen (core-profiles) kunnen dan dienen als ijkpunt om de inhoud van opleidingen te vergelijken en mobiliteit van studenten en werknemers in de meubelbranche.