Revisie NPR 1813 op komst

Ruim vijftig partijen hebben deelgenomen aan de onlangs gehouden bijeenkomst over de aankomende herziening van NPR 1813 ‘Ergonomie – Richtlijn voor kantoormeubelen en hun toepassing bij de inrichting van administratie ruimten en kantoren’. Tijdens de informatiebijeenkomst zijn belanghebbenden geïnformeerd over de mogelijkheid tot deelname aan de projectgroep revisie NPR 1813. Inmiddels heeft een derde van de aanwezigen zich aangemeld voor de projectgroep.

Na een aantal informatieve presentaties over onder andere de historie van NPR 1813 en de aanpak van de revisie, werd de ochtend afgesloten met een discussie. De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • NPR 1813 moet een toelichting geven op de Europese normen op het gebied van kantoorinrichting
  • NPR 1813 moet informatie geven over hoe om te gaan met bijvoorbeeld aanlandwerkplekken, lounge werkplekken en thuiswerkplekken
  • er moet worden voorkomen dat NPR 1813 in de praktijk als ‘norm’ wordt gebruikt
  • De projectgroep revisie NPR 1813 zal de revisie uitvoeren. Op 24 april vond bij NEN in Delft de startvergadering plaats. Tijdens deze vergadering werd de aanpak van het revisieproject besproken, waaronder de verdeling van de kosten onder de deelnemende partijen.

    De normcommissie Kantoor-en schoolmeubilair oefent invloed uit op de inhoud van de Europese en internationale normen op het gebied van kantoor- en schoolmeubilair. Tijdens de vergaderingen wordt het Nederlandse standpunt op diverse normdocumenten bepaald. Vanuit de Nederlandse normcommissie is er afvaardiging in de Europese en internationale vergaderingen. Net als voor de projectgroep revisie NPR 1813, wordt een financiële bijdrage gevraagd voor deelname.

    Om de 5 jaar wordt beoordeeld of een norm wordt herzien, ingetrokken of ongewijzigd blijft bestaan. De laatste versie van NPR 1813 dateert uit 2009. Binnen de normcommissie ‘Kantoor- en schoolmeubilair’ is naar voren gekomen dat NPR 1813 aangepast moet worden aan de huidige tijdgeest. De afgelopen jaren is er een lijst van wijzigingen bijgehouden die in de revisie meegenomen kan worden. Welke wijzigingen uiteindelijk daadwerkelijk worden meegenomen wordt besloten in de projectgroep revisie NPR 1813.