Gispen kiest voor circulair ondernemen

‘Het streven van Gispen voor het creëren van optimale werk-, zorg-, leer en woonomgevingen vraagt nu inspanning én voorbereidingen op onze toekomst. Daarom zet Gispen in op circulaire economie’. Dat zegt het bedrijf in een persbericht, dat op 1 april werd verstuurd.

‘Duurzaamheid, Innovatie, Inspiratie & Design zijn onze kernwaarden en deze sluiten naadloos aan op de ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie. Circulaire economie streeft een economisch en industrieel systeem na dat de herbruikbaarheid van producten, grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waardevernietiging in het totale systeem minimaliseert’, vervolgt het persbericht.

‘De impact van circulaire principes zijn niet allemaal te voorzien. Onze doelen zijn echter helder’, aldus Gispen. Deze doelen zijn opgenomen in een beleidsverklaring die algemeen directeur Peter Veer deze week ondertekende: “Als directie van Gispen hebben wij de taak te waken over de toekomst van onze onderneming. Circulaire principes raken echter iedereen. Wij dragen deze principes uit in onze bedrijfsvoering, bij de keuze van onze leveranciers en partners en in interne en externe wijzen van communicatie”, vertelt Veer.

De ambitie van Gispen is vervat in vijf kernpunten, te realiseren voor 2016, zo meldt het persbericht:
• ‘Ontwikkelen van een sluitend model om gebruik te stimuleren en daarmee waardevoller te maken dan eigendom;
• Het design van onze producten en concepten gaat uit van circulaire principes en maakt waardevermeerdering (upgrading en toevoeging) op een later moment niet alleen mogelijk maar zelfs logisch;
• Waarde en gebruik staan voorop, de kwaliteit van onze producten onderstrepen dit en staan dit ook toe;
• Het is mogelijk om via verschillende financieringsmodellen producten en diensten af te nemen. Incentives voor alle partijen zijn hierin verwerkt om de circulaire gedachte te realiseren.
• De eigen bedrijfsvoering past zo goed mogelijk in circulaire principes, waar mogelijk worden samenwerkingsverbanden gezocht.

“Het vinden van oplossingen binnen de uitgangspunten van de circulaire economie kunnen we niet alleen. De keten is van belang maar zeker ook kennis.
Daarom participeert Gispen in het EU-project Use-it-Wisely, welke het gebruik van kennisgebaseerde, milieuvriendelijke, post-productie services als uitgangspunt heeft. Het uiteindelijke doel van deze services is de levensduur van het product te verlengen en dus vernieuwen uit te stellen”, verklaart Veer. “In samenwerking met TNO wordt een passend business model ontwikkeld en kunnen we designprincipes in gaan passen in onze processen.”

Gispen staat bekend om het inrichten van ruimten. Als ontwerper, producent en leverancier creëren wij optimale omgevingen die een positieve invloed hebben op mensen. Het assortiment van producten en diensten richt zich op de werk – en woonomgeving en komt tot stand dankzij intensieve samenwerking met nationale en internationale ontwerpers, klanten, partners en leveranciers.
De Gispen Group is, met een omzet van 70 miljoen euro, de op één na grootste kantoorinrichter van Nederland. Gispen heeft zes (verkoop)vestigingen in Nederland en België.

Gispen ontving 4 jaar op rij de titel Best Managed Companies en won de FD Gazellen Award 2013 voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland.

www.gispen.nl