Denk mee over herbestemming Rijksvastgoed

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu roept ontwerpers op om mee te denken over de herbestemming van leegstaand, c.q. ongebruikt Rijksvastgoed.

Hieronder vallen gebouwen, infrastructuur, water en grond. De vraag die centraal staat is het ontwikkelen van een regionale strategie, gericht op het verhogen van het maatschappelijk en financieel rendement. Het verbinden van verschillende schaalniveaus, beleidsvisies, maatschappelijke en economische agenda’s staat centraal in dit ontwerpend onderzoek, dat resulteert in ruimtelijke scenario’s.

In het project ‘Herbestemmen als gebiedsopgave’ initieert het ministerie van Infrastructuur en Milieu de potenties van het Rijksvastgoed voor de toekomst van drie regio’s: de Achterhoek, Den Haag en Dordrecht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het Rijksvastgoedbedrijf, provincie Gelderland, gemeente Dordrecht en gemeente Den Haag zijn als relevante partners betrokken. Dit traject maakt deel uit van het Atelier Making Projects, waarin I en M de kracht van ontwerpend onderzoek inzet bij de aanpak van enkele nationale opgaven.

Namens de betrokken partijen roept het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers op om zich aan te melden voor het doen van het ontwerpend onderzoek in één van de drie regio’s. Verwacht wordt dat interdisciplinaire samenwerking bijdraagt aan de kwaliteit van de resultaten. Ook samenwerking met vertegenwoordigers van het Rijk en de regio’s is een verplichting.

Onderzoeksvoorstellen kunnen tot en met 3 maart 2014 ingediend worden bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds samen met de betrokken partijen per regio één voorstel. Per geselecteerd team stelt het ministerie van I en M 25.000 euro (inclusief BTW) beschikbaar voor het uitvoeren van het ontwerpend onderzoek voor de betreffende regio.

Nadere (praktische) informatie is te vinen op http://bit.ly/1fK3dLz