Facilitaire kosten onderwijs stijgen

NFC Index presenteerde op 17 december de vierde editie van de NFC Index Onderwijs. Deze index geeft inzicht in de mediane facilitaire kosten per student en per vierkante meter bruto vloeroppervlak (bvo) in het onderwijs. In de index zijn de kosten voor Huisvesting, Diensten en middelen en Facility Management opgenomen conform de NEN 2748-norm.

In 2012 bedroegen de facilitaire kosten per student 1.516 euro inclusief btw voor de NEN 2748-functies Huisvesting, Diensten en Middelen en Facility Management. In 2012 stegen de facilitaire kosten per student met 8 procent ten opzichte van die in 2011.

De facilitaire kosten per vierkante meter bruto vloeroppervlak (bvo) bedroegen in 2012 173 euro per jaar inclusief btw voor de NEN 2748-functies Huisvesting, Diensten en Middelen en Facility Management In 2012 stegen de facilitaire kosten per vierkante meter bvo met 4 procent ten opzichte van die in 2011.

De NFC Index Onderwijs wordt samengesteld in samenwerking met NFC Index-adviseurs AOS Studley en Fier.fm en is gebaseerd op gegevens van 54 onderwijsinstellingen met een totaal aantal studenten van 938.354 en een totale oppervlakte van 8.799.106 vierkante meter bvo. De data van drie typen onderwijsinstellingen – regionale/agrarische opleidingscentra (roc/aoc), hoger onderwijs (hbo) en universiteiten (wo)- worden samengevoegd, waardoor een ijkpunt gerealiseerd wordt voor de rubrieken 1 (Huisvesting), 2 (Diensten en Middelen) en 5 (Facility Management) van de NEN 2748-norm. Vervolgens wordt de mediaan van de kosten per vierkante meter bvo van verschillende activiteiten van de NEN 2748 per soort onderwijsinstelling (roc/aoc, hbo en wo) vastgesteld. Tenslotte wordt het gewogen gemiddelde over de verschillende mediane kosten (van de onderwijssoorten) berekend.

Netherlands Facility Costs Index (NFC Index) is een onafhankelijke coöperatie die de Nederlandse markt jaarlijks voorziet van een objectieve en actuele benchmark van de facilitaire kosten. De coöperatie verzamelt jaarlijks de facilitaire kosten voor werkplekken in kantooromgevingen, de facilitaire kosten per m2 bruto vloeroppervlak en per patiënteneenheid in zorg en per m2 bruto vloeroppervlak in het onderwijs. Sinds enkele jaren plaatst NFC Index de kosten in de context van serviceniveaus, duurzaamheid en klanttevredenheid.