ADP geeft de Veluwe vorm op Achmea Campus

Op de uitlopers van Nederlands grootste natuurgebied de Veluwe is een innovatieve kantoorcampus verrezen voor verzekeraar Achmea. ADP architecten heeft de volledige campus ontworpen en voor de verschillende functies gebouwvormen ontwikkeld. Het gebouw is op 16 september officieel geopend in aanwezigheid van burgemeester Berends van Apeldoorn.

(Foto’s: Gerard van Beek en Jeroen Musch, foto 8).

Beeldbepalende drager van het project is de Veluwe: het open kantoorlandschap vloeit letterlijk van binnen naar buiten. ADP architecten creëerde hiermee een state-of-the-art corporate werkomgeving voor circa vierduizend medewerkers van Achmea. Verweving van werk en natuur biedt een hoogwaardige werkomgeving waar de mens centraal staat.

Toen de architecten van ADP, Marc a Campo en Erik Wiersema, de locatie analyseerden, kwamen ze tot de conclusie dat het terrein zich uitstekend leent voor een campus: een bebouwing met een lage dichtheid, gespreid in het groen en met een optimaal contact tussen interieur en omgeving. “Daarom hebben wij het programma van eisen in een aantal gebouwen ondergebracht en niet in één groot complex”, vertelt Erik Wiersema.

“Die bouwdelen zijn zo gegroepeerd dat zij de buitenruimte omarmen: het landschap wordt daardoor ‘gevangen’, maar spoelt tegelijk als het ware tussen alle gebouwen door. Zichtlijnen worden diep het gebied ingetrokken, zodat gebouwen vanuit allerlei standpunten goed waarneembaar zijn.”

De buitenruimten die zo ontstaan, zijn te verdelen in een aantal grote hoofd buitenruimten en in kleinere plein- en hofvormige ruimten. Van het masterplan is op dit moment circa 60 procent gerealiseerd. Dat betekent dat er binnen het concept nog een uitbreiding mogelijk is van ongeveer 25.000 vierkante meter.

De opzet als een campus maakt het mogelijk het aan de locatie grenzende Veluwse landschap – licht glooiende duinen met berken, jeneverbes, heide en naaldbomen – naadloos over het gehele terrein door te trekken. Een aanzet hiertoe was er al in de vorm van een bestaand bos. De uitwerking van ADP architecten versterkt het gevoel midden in de natuur te werken. Het interieur van de gebouwen en het terrein tussen de gebouwen is in één samenhangend ontwerp zoveel mogelijk met elkaar verweven. Vanaf de werkplek lopen medewerkers zo de natuur in om te lunchen, te wandelen of te vergaderen. Het ontwerp benadert het terrein in zijn totaliteit: het is zowel een landschap als een kantoortuin. Verspreid in het landschap liggen bijzondere plekken die refereren aan kenmerkende elementen van de Veluwe: cirkeltuinen met fel bloeiende heidesoorten en houten paviljoens verscholen in het bos.

Het middelpunt van de campus is het ontmoetingsgebouw. Dit ronde gebouw is dé openbare entree- en ontmoetingsplek voor medewerkers en bezoekers, met een vergadercentrum en een restaurant met negenhonderd zitplaatsen. In de entree van het ontmoetingsgebouw loopt het Veluws groen letterlijk het gebouw binnen. De kleuren en materialen van het interieur zijn, in lijn met het door ADP ontwikkelde concept, gezocht in de Veluwe zelf. Vanuit het ontmoetingsgebouw loop je via loopbruggen en door het groen naar de verschillende kantoorgebouwen met in totaal zo’n vierduizend werkplekken. De kantoorgebouwen met hun meanderende gevel en horizontale strookramen hebben maximale verbondenheid met het bos. De paviljoens staan als losse vergaderruimtes midden in de natuur.

In 1966 was Centraal Beheer (nu Achmea) pionier op het gebied van het open landschapskantoor met het beroemde gebouw van Herman Hertzberger. In 1996 was daarna Interpolis (nu Achmea) koploper op het gebied van flexibel werken of Het Nieuwe Werken. Achmea heeft deze kijk op werken omarmd en doorontwikkeld onder de noemer ‘Het Achmea Werkconcept’. ADP architecten is er trots op dat zij deze nieuwe, toekomstgerichte kijk op werken naar een hoger plan heeft getild. “Wij hebben een totaalconcept ontwikkeld waarin het interieur en de buitenruimte om de kantoorgebouwen heen worden geïntegreerd tot een vernieuwende en gezonde werkomgeving. Alles is gericht op het welzijn van de werknemers”, aldus Erik Wiersema.

Het Amsterdamse architectenbureau is verantwoordelijk voor het volledige ontwerp, inclusief het landschap, de stedenbouw, infrastructuur, gebouwen en het interieurontwerp. Voor deze omvangrijke opdracht versterkte het team van ADP architecten zich met Bureau B+B en Ex Interiors.

www.adp-architecten.nl