Light Index voor de Zorg

NFC presenteert de NFC Light Index Zorg, 2012. Deze geeft inzicht in de kosten van de activiteiten van Huisvesting, Diensten en middelen, en Facility management (NEN 2745, rubriek 1, 2, en 5).

De vierde NFC Light Index is tot stand gekomen in samenwerking met Hospitality Consultants en Twynstra Gudde. Hospitality Consultants en Twynstra Gudde begeleiden de facilitaire benchmarks van een groot aantal ziekenhuizen.

De facilitaire kosten voor de ziekenhuissector worden weergegeven als kengetallen op basis van gerealiseerde jaarkosten inclusief BTW, in euro’s per vierkante meter bruto vloeroppervlak en in euro’s per patiënteneenheden en is opgebouwd uit data van het boekjaar 2012.
De Index wordt als ‘Light’ gepresenteerd omdat zij nog niet over voldoende stabiele data beschikt om als Index (met trendgegevens) gepresenteerd te kunnen worden. Desondanks geeft de NFC Light Index Zorg, 2012 volgens de samenstellers een goed inzicht in de kosten die gemaakt worden in ziekenhuizen.

Op de website van NFC Index www.nfcindex.nl/ is het jaarbericht te downloaden.

NFC Index is een onafhankelijke coöperatie van zo’n 125 aangesloten organisaties uit overheid, bedrijfsleven, onderwijs en zorg. Als coöperatie stelt zij de jaarlijkse NFC Index samen. Deze index is de maat voor de jaarlijkse kostenontwikkeling van facilitaire voorzieningen van kantoren in Nederland. Bedrijven, instellingen en overheden, die actief willen sturen op kosten van ondersteunende processen in kantoren, passen de NFC Index toe bij het vergelijken van gerealiseerde kosten per werkplek in de context van service niveaus, klanttevredenheid en duurzaamheid.