Doorbreken hiërarchie leidt tot productiviteitswinst

Het Alkmaarse bouwbedrijf Kesselaar en Zn. vindt dat je vertrouwen moet hebben in de mensen met wie je werkt. De mensen op de vloer weten heel goed hoe zij het werk goed en efficiënt kunnen inrichten. Oprichter van het bedrijf René Kesselaar besloot dan ook zijn medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid te geven. Niemand heeft een vastomlijnde functie of taakomschrijving. Volgens Kesselaar beperkt dit mensen enkel in hun groei en functioneren.

In het bedrijf bestaat er geen hiërarchie: “Bij ons is iedereen gelijkwaardig”, aldus Kesselaar. Medewerkers raken op deze manier meer betrokken bij de organisatie en zijn gemotiveerder aan het werk. De productiviteit is hierdoor omhoog gegaan.

Het investeren in duurzame inzetbaarheid heeft het Alkmaarse bouwbedrijf nog meer opgeleverd. Vorig jaar maakten zij ruim 60 procent meer omzet en werden zij bovendien uitgeroepen tot ‘Slimste Bedrijf van Nederland’ door het innovatiecentrum Syntens.

De komende 30 jaar verandert de arbeidsmarkt drastisch. Zo neemt de potentiële beroepsbevolking met driekwart miljoen mensen af. Binnen de bouw-, zorg- en transportsector is circa 20 procent van de werknemers 55 jaar of ouder. Dat vraagt aanpassingen van zowel werkgevers als werknemers. Op 11 april wordt hierover gesproken op de werkgeversbijeenkomst ‘Gezond bedrijf: duurzame inzetbaarheid is pure winst’ door onder andere Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland. Ook geven werkgevers met ervaring op dit gebied, zoals René Kesselaar van Bouwbedrijf Kesselaar, hun tips door aan andere werkgevers.

Op de bijeenkomst, die onderdeel is van de Week van de Ondernemer, staan vragen centraal als:
Hoe zorg je ervoor dat werknemers, ook bij een hogere pensioenleeftijd en grotere werkdruk, toch (mentaal) vitaal en productief aan het werk blijven?

René Kesselaar deelt tijdens de bijeenkomst samen met Bouwend Nederland meer tips en ervaringen in de workshop die hij verzorgt voor geïnteresseerde werkgevers. Deze bijeenkomst is een initiatief van RegioPlus, Bouwend Nederland, Gezond Transport, Syntens, het Actieplan Gezond Bedrijf en het project Duurzame Inzetbaarheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De bijeenkomst is er één in een reeks van landelijke bijeenkomsten rond het thema duurzame inzetbaarheid. De bijeenkomst vindt plaats in de Jaarbeurs te Utrecht en duurt van 15.30 uur tot 19.00 uur.