Samenwerking moet mega-order in goede banen leiden

Gispen en de Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven zijn een bijzondere samenwerking aangegaan om de inhuizing van de grootste order uit de geschiedenis van Gispen soepel te laten verlopen. Begin 2012 werd Gispen de order gegund voor het inrichten van het nieuwe kantoorgebouw voor de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De order behelsde het plaatsen van vierduizend nieuwe werkplekken in 3 maanden in het hoogste gebouw van Den Haag met twee torens van 146 meter.

De bureaus moesten in elkaar worden gezet, getransporteerd en geplaatst. Om efficiënt te werken, op transportkosten te besparen en ook het milieu te ontzien is gekozen om de werkplekken op een externe locatie, dichtbij de opdrachtgever, te assembleren en daarvandaan te transporteren.

Hiervoor is samenwerking gezocht met Schroeder in Den Haag, een mensontwikkelbedrijf waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt leren om (weer) aan het werk gaan. De werkwijze van Schroeder past in de maatschappelijk verantwoorde visie van ondernemen van Gispen.

In de hiervoor speciaal ingerichte hal aan de Chroomstraat in Den Haag zijn dagelijks 120 elektrisch hoogteverstelbare bureaus geassembleerd. In totaal werkten hier tien leerling-medewerkers (die eerst zijn opgeleid bij Gispen in Culemborg) en een werkbegeleider van Schroeder. Daarnaast waren er doorlopend twee vaklieden van Gispen aanwezig die adviseerden en assisteerden bij vragen.

Een leerling-medewerker is iemand die leert en werkt tegelijkertijd. Het gaat om mensen die, voordat zij een arbeidsovereenkomst bij Schroeder kregen, een bijstandsuitkering hadden. Voor de leerling-medewerkers is de samenwerking tussen Gispen en Schroeder een ideale gelegenheid om competenties te verwerven en zelfstandigheid te trainen. Naast het werken bij Gispen volgen alle leerling-medewerkers een opleiding op MBO 1 of 2 niveau.

Peter Veer, algemeen directeur Gispen is trots op het project: “Dit is wat ons betreft het perfecte voorbeeld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Mensen met een achterstand die Gispen helpen om een schitterend project te realiseren waarbij zij zelf werkervaring opdoen en leren om binnen een professionele structuur elke dag prestaties te leveren. Daarnaast hebben we de milieubelasting fors verminderd doordat we veel minder kilometers hoefden te maken.”

Ad Ockers, algemeen directeur Schroeder: “Wij richten ons op het begeleiden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bij Schroeder gaan we daarbij uit van de mogelijkheden van iemand en niet van de onmogelijkheden. Door begeleiding ‘op maat’ en het ‘leren werken’ krijgt iemand de kans om (weer) deel te nemen aan het reguliere arbeidsproces. In de samenwerking met Gispen zijn deze elementen volledig aan bod gekomen. Het is een project geweest waarbij iedereen iets heeft ‘gewonnen’.”

De samenwerking heeft een substantiële bijdrage geleverd aan het succes van deze operatie. Beide bedrijven zien uit naar mogelijk toekomstige samenwerking bij andere projecten in Den Haag en omgeving.