Onderzoek winterdepressie wint SOLG-prijs

Onderzoek naar mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de werking van lichttherapie bij winterdepressie. Dit voorstel heeft de prijsvraag van Stichting Onderzoek Licht & Gezondheid SOLG gewonnen. Promovenda Maan van de Werken van de vakgroep Chronobiologie van de Universiteit van Groningen wordt hiermee in staat gesteld om haar onderzoek krachtig te ondersteunen.

Lichttherapie wordt al enkele tientallen jaren met succes toegepast bij mensen met winterdepressie zonder dat bekend is hoe de behandeling precies werkt. Het Groningse onderzoek kan hier meer duidelijkheid over geven. Deze inzichten zullen bijdragen aan het vergroten van kennis over het ontstaan van depressie en kunnen leiden tot preventieve maatregelen. Aan de prijsvraag is een bedrag van 15.000 euro verbonden. Prof.dr. Domien Beersma, voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van SOLG stelt: “Het winnende onderzoek kan belangrijke nieuwe moleculaire routes voor licht effecten op depressie opleveren, en de resultaten kunnen van belang zijn voor depressie onderzoek in het algemeen.” Dr. Luc Schlangen, voorzitter van SOLG, reageert: “Dit onderzoek kan helpen om beter te voorspellen bij welke mensen lichttherapie wel goed werkt, en bij wie niet.“ Toine Schoutens, directeur van SOLG stelt: ” Het is goed om erbij stil te staan dat de overgang naar de wintertijd voor veel mensen betekent dat ze somberder worden, en dat licht kan helpen om deze somberheid te bestrijden.”

De stemmingsstoornis met een seizoengebonden patroon treft circa 11.5 procent van de Nederlandse bevolking in meer of mindere mate in het donkere gedeelte van het jaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de winterdepressie en de mildere variant winterblues. Ongeveer twee derde deel van deze mensen is een vrouw in de leeftijd tussen 16 en 55 jaar. Lichttherapie is effectief bij ongeveer 75 procent van de mensen die deze behandeling ondergaan. In tegenstelling tot medicamenteuze behandelingen is de kans op bijwerkingen klein en kan vrijwel iedereen de therapie zonder problemen volgen.

De prijs zal worden uitgereikt tijdens het symposium Licht & Gezondheid voor de Eerstelijnszorg op 15 november in Eindhoven.