Herinrichting RDW-kantoren

RDW Groningen.

De RDW staat al jaren in de top 5 van het Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek voor de non-profit sector, de laatste 2 jaar op de eerste plaats. Gispen was intensief betrokken bij de herinrichting van RDW kantoren in Zoetermeer en Groningen. “De RDW doet er alles aan om een aantrekkelijke werkgever te zijn”, aldus Peter Bom, manager van het Facilitair Bedrijf RDW. “De zorg voor een optimale en inspirerende werkomgeving die de werkprocessen ondersteunt en ook Het Nieuwe Werken mogelijk maakt, draagt daar in belangrijke mate aan bij.”

Meer interne communicatie, een transparantere werkomgeving, maximaal benutten van de capaciteiten van de gebouwen, optimale ICT-ondersteuning, een werkomgeving realiseren die werkprocessen zo goed mogelijk ondersteunt en mensen motiveert en inspireert en tijd- en plaatsonafhankelijk werken stimuleren. Dat waren, kort samengevat, de doelstellingen die de basis vormden van de herinrichting van het RDW-kantoor in Zoetermeer en het pilotproject bij het ICT Bedrijf in Groningen.

“Het zijn binnen onze organisatie twee duidelijk verschillende projecten”, aldus Bom. “De werkprocessen bij het ICT Bedrijf zijn anders van aard dan die in Zoetermeer. In Groningen gaat het om een pilotproject volgens de regels van Het Nieuwe Werken en duurzaamheid, terwijl in Zoetermeer bewust is gekozen voor het ontwikkelen van verschillende activiteitgerelateerde werkconcepten per afdeling. De centrale doelstelling is dezelfde, de vertaalslag verschilt.”

De herinrichting van RDW Zoetermeer nam alles bij elkaar 4 jaar in beslag. Voor RDW Zoetermeer werd het kantoorconcept ontwikkeld door AOS Studley, en voor RDW Groningen door Draaijer+Partners – beiden in samenwerking met Gispen. Gispen verzorgde de realisatie, de totale herinrichting van vloer tot plafond, inclusief interieurbouw, luchtbehandeling, bekabeling en ruimtelijke verdeling en nazorg (projectmanagement). Het resultaat is indrukwekkend.

RDW Zoetermeer.

Peter Bom: “We hebben er bewust voor gekozen om het kantoor in Zoetermeer afdeling per afdeling aan te pakken, zodat we de medewerkers er intensief bij konden betrekken, zowel in workshops als in besprekingen met de verschillende ontwerpteams. Een veranderproces binnen een organisatie is ingrijpend. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers meedenken en dus ook meebeslissen over de inrichting van hun nieuwe werkomgeving. Als je je vertrouwde werkkamer moet opgeven en opeens op een veel transparantere en open afdeling moet gaan werken, dan moet je er voor zorgen dat die nieuwe werkplek op alle fronten voldoet aan de verwachtingen, en liever nog, die overtreft.”

De nieuwe manier van werken wordt door Gispen begeleid met diverse workshops (waaronder verandermanagement) en trainingen; de resultaten worden gemeten en geëvalueerd. Als blijkt dat het pilotproject bij het ICT Bedrijf daadwerkelijk succesvol is, wordt het concept verder doorgevoerd.

Bom is er van overtuigd dat een werkomgeving waar medewerkers met plezier werken bijdraagt aan betere prestaties van de gehele organisatie. “Een werkomgeving moet je in de gelegenheid stellen je werk optimaal te kunnen doen, en moet inspirerend en uitnodigend zijn. Wij hopen dat onze medewerkers er zelfs trots op zijn. De RDW is ervan overtuigd dat een gezonde work-life balance goed is voor de medewerkers, en daarmee ook voor de organisatie. En dat vertaalt zich in de inrichting van de werkomgeving net zo goed als het bieden van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, groeimogelijkheden binnen de organisatie, flexibele werktijden en de mogelijkheden die Het Nieuwe Werken biedt. Zeker met het oog op de toekomst, met een krappere arbeidsmarkt, is goed werkgeverschap van vitaal belang om talent aan te trekken en te behouden.”

Klik hier voor een impressie van RDW Groningen
Klik hier voor een impressie van RDW Zoetermeer