Convenant leegstand kantoorruimte

Overheden, marktpartijen en brancheorganisaties hebben op 27 juni 2012 een convenant getekend om de leegstand in kantoren te bestrijden en te stimuleren dat een beter functionerende kantorenmarkt wordt bereikt. Eén van de ondertekenaars is de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN), die de gebruikers van vastgoed vertegenwoordigt.

Namens FMN zette Hans Topée, voorzitter van de kenniskring Huisvesting en Vastgoed, zijn handtekening. Een van de gemaakte afspraken is dat gebruikers eens in de 2 jaar onderzoek doen naar de eisen die gebruikers, van MKB tot multinational, stellen aan huisvesting. Het doel hiervan is een toetsingscriterium te bieden voor andere marktpartijen.

Ook zetten de ondertekenaars zich er voor in dat gebruikers bestaand vastgoed laten prevaleren boven nieuwbouw. Bij het genoemde onderzoek werkt FMN samen met Corenet. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van FMN in november wordt het onderzoek gelanceerd. Naar verwachting kunnen de resultaten gepresenteerd worden tijdens de vastgoedbeurs Provada 2013.

Wim Ledder, voorzitter van FMN is tevreden met het convenant en de gemaakte afspraken: “Papier is geduldig, maar ik heb er alle vertrouwen in dat de ondertekenaars de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk gaan realiseren. FMN maakt hier in de komende periode in ieder geval een speerpunt van en gaat samen met de leden aan de slag om de leegstand in kantoren terug te dringen.”