NFC Index: Opnieuw daling facilitaire kosten kantoren

Jaarlijks verzamelt NFC Index van 2,5 miljoen vierkante meter kantoorgebouwen de totale kosten per werkplek. Die bestaan voor de helft uit huisvestingskosten (huur, nutsvoorzieningen, onderhoud); voor een kwart uit werkplekgerelateerde ICT-kosten; voor een vijfde uit de kosten voor diensten en middelen.

In 2011 daalden de facilitaire kosten in Nederland met 2 procent ten opzichte van die in 2010. Tot 9.689 euro exclusief btw per kantoorwerkplek. De facilitaire kosten van kantoren daalden in 2011 tot 85 procent van de startwaarde in 2003. In de achterliggende acht jaar zijn de kosten met 15 procent gedaald terwijl de inflatie voor consumenten in die periode met 14 procent toenam. Daarmee is de efficiency van de facilitaire functie in 8 jaar tijd toegenomen met 29 procent. Een opmerkelijke prestatie van de sectoren facility management, vastgoed en ICT.

De huisvestingskosten zijn goed voor ongeveer de helft van het gewicht van de index. Deze kosten daalden met 7 procent. Niet eerder daalden de huisvestingskosten voor kantoren zo fors. Van de totale jaarlijkse kosten per werkplek is de helft voor huisvesting (4.451 euro).

De dalende trend in de afgelopen jaren van de kosten voor ICT wordt voor het eerst doorbroken met een stijging van +4 procent ten opzichte van 2010. Deze stijging wordt veroorzaakt door de toenemende kosten van servicedesk, werkplekbeheer en telematica. Hoewel bij de laatstgenoemde kosten de tarieven per eenheid van bandbreedte onder druk staan, heeft de toegenomen behoefte aan capaciteit tot meer volume en daarmee hogere kosten geleid. Van de totale jaarlijkse kosten per werkplek is een kwart voor ICT (2.629 euro).

In Nederland bedroegen de mediane kosten in 2011 9.689 euro exclusief btw per kantoorwerkplek. Omdat organisaties gemiddeld 0,9 fte per werkplek hebben waren de kosten 10.642 euro exclusief btw per fulltimer. In 2011 nam het vloeroppervlak per werkplek nauwelijks af tot 19,5 vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak per werkplek. Dit is bij 0,9 fte per werkplek ongeveer 21,5 vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak per fulltime equivalent.

NFC Index presenteerde de negende NFC Index kantoren tijdens het Facto-FM-congres in Ede op 5 juni 2012 en op de Provada in Amsterdam. Deze index is de maat voor de jaarlijkse kostenontwikkeling van facilitaire voorzieningen van kantoren in Nederland. Bedrijven, instellingen en overheden, die actief willen sturen op kosten van ondersteunende processen in kantoren, passen de NFC Index toe bij het vergelijken van gerealiseerde kosten per werkplek. Netherlands Facility Costs Index Coöperatie u.a., kortweg NFC Index, is de organisatie die deze index samenstelt en publiceert. NFC Index is een onafhankelijke coöperatie van zo’n honderd aangesloten organisaties uit overheid, bedrijfsleven, onderwijs en zorg. Als coöperatie stelt zij de jaarlijkse NFC Index samen. Deze index is de maat voor de jaarlijkse kostenontwikkeling van facilitaire voorzieningen van kantoren in Nederland. Bedrijven, instellingen en overheden, die actief willen sturen op kosten van ondersteunende processen in kantoren, passen de NFC Index toe bij het vergelijken van gerealiseerde kosten per werkplek in de context van service niveaus, klanttevredenheid en duurzaamheid.

De facilitaire kosten voor zorg en voor onderwijs worden verzameld in aparte indices, die later in het jaar worden gepubliceerd.