Sloopfonds voor kantoren

Er moet een sloopbijdrage voor kantoorgebouwen komen. Wie een nieuw gebouw neerzet, moet een bijdrage in een fonds storten. Daarmee worden andere panden afgebroken of gerenoveerd. VNO-NCW is positief over dit advies aan minister Spies van ‘het Bouwteam’, dat onderzocht hoe de bouwsector gezonder gemaakt kan worden.

In Nederland staat bijna 10 procent van de kantorenmarkt leeg. Banken, projectontwikkelaars en pensioenfondsen lijden hieronder. Zij raken de lege panden vaak niet kwijt, omdat zij op ongunstige locaties of bedrijventerrein gevestigd zijn. En door de crisis kunnen zij de verliezen ook niet afboeken. Voor sloop is evenmin geld.

Volgens VNO-NCW kan een sloopfonds de vicieuze cirkel in de bouwsector mogelijk doorbreken. Het plan, van de door Spies ingestelde commissie, is echter nog niet uitgewerkt. Zo is nog onduidelijk hoe hoog de ‘verwijderingsbijdrage’ moet zijn, of de overheid mee gaat betalen, wie het fonds gaat beheren en wie de kar verder gaat trekken. VNO-NCW roept de minister op om het plan snel uit te werken.