Schooltransformatie alternatief voor nieuwbouw

Arconiko Architecten heeft de mogelijkheden van hoogwaardige transformatie van bestaande schoolgebouwen onderzocht. Het onderzoek laat zien dat integrale transformaties, waarbij alle problemen zijn benoemd en opgelost, een uitstekend alternatief zijn voor nieuwbouw.

Betrokkenen in het onderwijs worden op inspirerende wijze geïnformeerd hoe hun schoolgebouw kan worden veranderd in een modern onderwijsgebouw. Zeven ontwerpstrategieën zijn geanalyseerd en getoetst aan drie typen schoolgebouwen die op succesvolle wijze geschikt zijn gemaakt voor nieuwe onderwijsmethoden. Gebruikers en betrokkenen zijn gevraagd naar hun dagelijkse ervaringen. Het onderzoek naar de meerwaarde van schooltransformaties in het basisonderwijs is als compacte versie gepubliceerd in Lay-out 20, een uitgave van het Stimuleringsfonds voor Architectuur.