Wiesner-Hager plaatst ecologische footprint

Met de implementatie van milieu-effectcijfers in het SAP-systeem is het voor het de Oostenrijkse fabrikant van kantoormeubilair Wiesner-Hager voor het eerst mogelijk, om met een druk op de knop voor elk van haar producten Milieu Product Verklaringen, zogenoemde EPD’s type III, te overleggen volgens ISO 14025.

Daarmee luidt Wiesner-Hager in de meubelbranche een nieuw tijdperk van ecologische transparantie in. Onderzocht worden de bijdragen aan broeikasgaseffect (Global Warming Potential), stratosferische ozonvernietiging, vorming van zomersmog, bodemverzuring en eutrofiëring. Wiesner-Hager beschikt sinds 2009 over een uitgebreide levenscyclusanalyse conform ISO 14040. Bij deze complete levenscyclusanalyse wordt rekening gehouden met alle productieprocessen, te beginnen bij de winning van de grondstoffen, en alle tussenstappen tot en met de voltooiing van de meubels. Naast de grondstofverbruiken wordt ook rekening gehouden met alle milieueffecten door transporten, energie-omzettingen en afvoerprocessen.

Wiesner-Hager stelt al sinds 1992 jaarlijks een Input-Output balans op. Met de volledige levenscyclusanalyse worden nu ook de belangrijkste milieu-effecten zichtbaar gemaakt. Met behulp van een databasesysteem dat op basis van de CML-methode is ontwikkeld en door SAP wordt ondersteund, kan Wiesner-Hager alle milieueffecten uit de levenscyclusanalyse omzetten naar elk afzonderlijk product. Hierbij maakt het niet uit naar welke willekeurige uitvoeringsvariant van de meubels wordt gevraagd. Deze Environmental Product Declarations (EPD’s) zijn gecertificeerd volgens de internationale norm ISO 14025. (CML (methode) = Centrum Milieuwetenschappen Leiden – Institute of Environmental Sciences, Faculty of Science University Leiden)

“In tegenstelling tot de wildgroei bij de talloze internationale ECO-labels, die steeds alleen regionale betekenis hebben en onderling nauwelijks vergelijkbaar zijn, creëert de opstelling van ISO 14025 gecertificeerde EPD’s een volledige transparantie en vergelijkbaarheid op het gebied van de milieu-effecten“, aldus Markus Wiesner, directeur van Wiesner-Hager, die enthousiast is over de nieuwe mogelijkheden: ”De integratie in ons SAP-stuklijstsysteem stelt ons in staat om bij elke klantofferte desgewenst een bewijs van de milieu-effecten toe te voegen.“ Wiesner-Hager ziet dit voorlopig zuiver vrijwillige initiatief voor meer ecologische transparantie als belangrijke bijdrage aan de bewustwording bij bedrijven en overheidsinstanties. De EPD‘s van het meubilair kunnen in de toekomst ook worden opgenomen in elke ecologische gebouwanalyse. “Wij gaan er weliswaar vanuit dat op de middellange termijn net als voorheen economische, functionele en vormgevende factoren de overhand zullen hebben, maar dat ecologische transparantie een steeds sterkere invloed zal krijgen op koopbeslissingen. Het overleggen van EPD’s zal vroeg of laat een vanzelfsprekendheid worden“, daar is Markus Wiesner van overtuigd. “Wij beschouwen dit echter ook als concurrentiefactor tegenover prijsvechters die vaak zonder enige sociale en ecologische normen actief zijn.“ Daarom hoopt Wiesner-Hager dat de noodzaak van EPD’s in de toekomst ook ingang zal vinden in aanbestedingen.