Kosten en opbrengsten van energielabels bij kantoorrenovaties

In vervolg op eerdere uitgaven publiceert BBN Adviseurs de whitepaper ‘Kosten en opbrengsten van energielabels bij kantoorrenovaties’. In deze whitepaper gaat BBN in op de investeringen die gepaard gaan met een labelsprong bij de verduurzaming van een kantoorgebouw. Ook de baten van energiereductie worden toegelicht en gekwantificeerd.

Hierbij worden vanuit verschillende gebouwkwaliteiten ambities gesteld. Enkele conclusies uit het rapport zijn:
– Bij verduurzaming van slechte panden (G-label) is een labelsprong naar C-label nog kostenefficiënt te maken.
– Bij verduurzaming van matige panden (D-label) is een labelsprong naar B-label nog kostenefficiënt te maken.
– Kleinere labelsprongen (twee of drie stappen) hebben een relatief gunstige terugverdientijd vanuit energiereductie, bij grote labelsprongen zullen ook andere factoren als commerciële voordelen en gezondheid een belangrijkere rol spelen.

Eerder publiceerde BBN Adviseurs al de whitepaper ‘Kosten en opbrengsten van Breeam-labels bij kantoorrenovaties’.