Nieuwe CE-norm vloerbedekking

De EU heeft besloten dat er binnen 2 jaar een nieuwe CE-norm voor vloerbedekkingen voor heel Europa zal gelden. In deze nieuwe norm zal de huidige strenge Duitse AgBB/DIBt normering worden opgenomen. Wat betekent dit nou precies voor vinylstroken (ook wel bekend als PVC-vloeren)? Aanbieder mFlor geeft uitleg.

Eind september 2012 heeft de EU besloten dat de strenge Duitse AgBB-norm opgenomen zal worden in de nieuwe CE-norm voor vloerbedekkingen, die binnen 2 jaar vanaf nu in heel Europa zal gaan gelden. De Duitse AgBB-norm geldt als de strengste norm voor wat betreft de emissie van Vluchtige Organische Stoffen. Het behalen van deze AgBB-norm houdt in dat het betreffende product voldoet aan de strenge emissienormen. Met andere woorden: een product mag geen gevaar opleveren van uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen in het binnenklimaat.

“Om hiervoor gecertificeerd te worden, vindt er jaarlijks een strenge controle plaats van zowel de producten als de productie door een onafhankelijk bureau”, aldus vloerfabrikant mFlor. “Alleen als zowel product als productie aan deze strenge emissie-eisen  voldoen, mag het officiële Ü-Zeichen met registratienummer worden gevoerd.”

“mFlor waakt er over om steeds die grond- en hulpstoffen toe te passen die gekenmerkt worden door lage chemische emissies. Op die manier willen we de impact op de luchtkwaliteit in de ruimtes waar onze producten geplaatst worden en de blootstelling aan chemische componenten tot een absoluut minimum terugdringen. Hierbij richten wij ons op de strengste internationale normen.”

Deze continue inspanningen hebben er volgens de woordvoerder toe geleid dat mFlor met alle producten ruimschoots voldoet aan deze AgBB-norm. “Dat wordt mFlor PU BLUE genoemd. Dit is terug te vinden op alle stalenboeken, stalenwaaiers, brochures en de website.”