Meer vijftigers dan dertigers op de werkvloer

Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat er voor het eerst meer vijftigers dan dertigers zijn onder werkende mannen in Nederland. De oorzaak hiervan is onder andere de vergrijzing van de bevolking en daarmee ook de werkzame beroepsbevolking. Daarnaast is ook de arbeidsdeelname van vrouwen tussen de 50 en 65 jaar fors gestegen. In 1990 lag dit nog op 35 procent en vorig jaar was dit 60 procent. De gemiddelde leeftijd onder de beroepsbevolking is gestegen tot 41,2 jaar in 2011. Begin jaren ’90 was dit nog 36 jaar.