Subsidie voor Het Nieuwe Werken

Bedrijven kunnen dit jaar tot maximaal 18.000 euro subsidie ontvangen voor Het Nieuwe Werken. De subsidie is een onderdeel van een subsidieregeling voor sociale innovatie, waaronder bijvoorbeeld ook Het Nieuwe Werken en Anders Werken vallen.

De aanvraag kan snel en simpel worden gedaan, waardoor de administratieve lasten ook voor kleinere organiaties beperkt blijven.

De subsidie is het hele jaar 2012 aan te vragen en loopt via het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De totale subsidiepot bedraagt 24 miljoen euro en wordt gefinancierd uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).