Nieuwe CEO Desso

Op 1 oktober 2012 zal Stef Kranendijk terugtreden als Chief Executive Officer van Desso Holding BV en de positie innemen van Chairman. In deze positie zal hij naast het Voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van Desso een uitvoerende rol vervullen op de gebieden zoals hieronder beschreven. Op hetzelfde moment wordt Alexander Collot d’Escury (48), thans Chief Commercial Officer van Desso, benoemd als Chief Executive Officer.

Stef Kranendijk licht als volgt toe: ‘Desso heeft een gezonde transformatie doorgemaakt over de afgelopen 5 jaar naar een onderneming die continu innoveert door creativiteit, functionaliteit en Cradle-to-Cradle. Dankzij de inspanningen van alle medewerkers heeft dit geleid tot een consistente en significante groei van Desso’s marktaandeel en winstgevendheid. Ik heb er groot vertrouwen in dat Desso onder Alexander’s leiding tot nog grotere hoogten zal worden gebracht.’

Stef Kranendijk

In zijn rol als Chairman zal Stef, naast zijn toezichthoudende rol, de implementatie van de Cradle-to-Cradle filosofie binnen Desso blijven aansturen en zal hij de voortgang naar volledige Cradle-to-Cradle certificering van alle producten in 2020 naar buiten blijven communiceren. Daarnaast zal hij ondersteuning blijven geven aan het ontwikkelen van belangrijke maar tot nu toe voor Desso onderontwikkelde markten zowel in Europa als daarbuiten.