Herstructurering bij Ahrend

Inrichter Koninklijke Ahrend NV gaat herstructureren om het bedrijf in veranderde marktomstandigheden slagvaardiger en weer winstgevend te maken.

De herstructurering is onderdeel van een integraal verbeteringsplan dat de nieuwe directie op basis van een strategische studie uitvoert. Naast een flexibeler en klantgerichter organisatie zijn internationale groei en integrale kostenbesparingen belangrijke speerpunten. Dit laatste vooral als gevolg van de teruglopende vraag naar (kantoor)meubilair en -inrichting.

Er zullen bij Ahrend naar verwachting de komende 2 jaar 175 arbeidsplaatsen verdwijnen, waarbij gedwongen ontslagen niet voorkomen kunnen worden. De ontslagen vallen binnen alle geledingen. Bij Ahrend werken momenteel circa twaalfhonderd mensen. Medewerkers en vakbonden CNV, FNV Bondgenoten en De Unie zijn geïnformeerd. De Centrale Ondernemingsraad is om advies gevraagd.