Klöberstoelen onder de loep

De Klöber Mera NPR en Duera NPR zijn succesvol beoordeeld volgens het VHP beoordelingssysteem voor kantoorstoelen. VHP ergonomie heeft jaren geleden een alternatief voor de NPR 1813 ontwikkeld: het VHP beoordelingssysteem voor stoelen. Reden daarvoor was dat op basis van de NPR 1813 alleen uitspraken gedaan konden worden als: ‘de stoel voldoet’ of ‘de stoel voldoet niet’aan de NPR 1813.

Nader inzicht in de kwaliteit van de stoel viel er niet te maken. Met het VHP beoordelingssysteem kunnen bij de aanschafkeuze de stoelen met elkaar worden vergeleken op het gebied van ergonomische kwaliteit. Op een schaal van 0-100 scoort de Klöber Mera NPR 85 punten en de Klöber Duera NPR 82 punten, hetgeen als ‘goed’ beschouwd kan worden.

Naast de ergonomische kwaliteit worden de aspecten bedieningsgemak, het design en het zitcomfort beoordeeld. Daarnaast wegen de milieuomstandigheden waaronder de stoelgeproduceerd en verpakt is en de veiligheid en duurzaamheid van de stoel mee.

Klöber GmbH, gevestigd in het Zuid-Duitse Owingen aan de Bodensee, heeft als kerncompententie het ontwikkelen en fabriceren van hoogwaardig bureauzitmeubilair. De Klöberproducten worden gekenmerkt door een combinatie van ergonomie en modern, tijdloos design. Met honderdzestig medewerkers werd in het boekjaar 2010 een omzet gerealiseerd van 21,5 miljoen euro, waarvan ruim 30 procent in landen buiten Duitsland. De Benelux behoort tot een van de belangrijkere afzetmarkten.