‘Invoering HNW leidt tot 40 procent minder kantoren’

Door de invoering van Het Nieuwe Werken (HNW) kan de in gebruikzijnde kantoorruimte in Nederland tot wel 40 procent worden gereduceerd. Dat blijkt uit de Nieuwsbrief Bouwformatie van 27 oktober jongstleden.

Deze ontwikkeling zal de facilitaire dienstverleners, wiens diensten gekoppeld zijn aan de kantooroppervlakte, hard raken. HNW, een werkvorm waarbij tijd- en plaatsonafhankelijk werken centraal staat, is een gevestigd begrip geworden voor bedrijfsleven en overheid.

Een belangrijke reden voor het invoeren van HNW is het reduceren van kantooroppervlakte. HNW is toepasbaar op kantoorwerk dat niet verbonden is aan één specifieke werkplek. Daarmee zal het impact hebben op de 2,3 miljoen kantoorbanen en de circa 46 miljoen beschikbare vierkante meters kantoorruimte in Nederland. Organisaties die HNW hebben ingevoerd hebben hun kantoorruimte met 30 tot 50 procent teruggebracht. Uit onderzoek komt naar voren dat door de invoering van HNW de in gebruikzijnde kantoorruimte tot wel 40 procent teruggebracht kan worden. Dit komt neer op een reductie van 48 procent van de totale beschikbare kantoorruimte in Nederland.

Het terugbrengen van kantoorruimte zal een negatief effect hebben op de facilitaire dienstverlener, wiens diensten veelal gekoppeld zijn aan kantooroppervlakte, aldus de nieuwsbrief. Dit effect wordt enigszins gecompenseerd door veranderende vraag gebaseerd op de toenemende bezettingsgraad en openingstijden van kantoren. In dit rapport zullen deze en andere effecten van HNW op de facilitaire dienstverlening in kaart worden gebracht. Uit onderzoek bleek dat tot op heden veel facilitaire dienstverleners hun producten nauwelijks hebben aangepast op HNW. De vraag naar facilitaire dienstverlening die toegesneden is op HNW en de advisering op dit gebied neemt echter toe. Er liggen kansen voor facilitaire dienstverleners die inspelen op deze behoefte. Bovendien kan door het afstemmen en differentiëren van het aanbod de margedruk van de facilitaire dienstverlener verlicht worden.