Herbestemming lege kantoren

Uit het onderzoek dat namens SBR is uitgevoerd door Jean Baptiste Benraad en Sander Gelinck blijkt dat in veel gevallen transformatie van leegstaande kantoren naar – definiteve of tijdelijke – woonruimte bij de meeste projecten een haalbare optie is. Minister Donner stuurde onlangs het rapport ‘Transformatie van kantoren gaat niet vanzelf’ naar de Tweede Kamer.

De belangrijkste conclusie is dat transformatie in veel gevallen goed haalbaar is, maar dat er in de praktijk nogal wat belemmerende factoren zijn. Deze hebben niet alleen betrekking op de markt – te hoge boekwaarde en daarmee vaak een te hoge vraagprijs, maar ook op de processen bij gemeenten. De huidige manier van werken bij gemeenten sluit niet aan bij de voorwaarden die nodig zijn om het proces van transformatie en herbestemming structureel op gang te brengen en leegstand tegen te gaan. Verder is er geen sprake van gelijkwaardige concurrentie tussen nieuwbouw in uitleggebieden en transformatie van bestaande kantoorgebouwen. Deze conclusie komt naar buiten op de dag van het debat over de woningmarkt – te dure nieuwbouw volgens sommige politieke partijen.

De onderzoekers hebben tien projecten in acht verschillende gemeenten onderzocht. Deze projecten waren door het ministerie van BZK geselecteerd in het kader van het programma Onorthodoxe Maatregelen. Dit programma is gestart door het voormalig ministerie van VROM in het kader van de Verstedelijkingsafspraken 2010-2020. Kantoortransformatie is een van de thema’s in dit programma.