Het Nieuwe Werken: oplossing voor leegstaande panden

Leegstaande kantoorpanden en Het Nieuwe Werken: wat is het verband? Is Het Nieuwe Werken de oorzaak van al het kwaad? Of biedt Het Nieuwe Werken juist kansen voor een nieuwe invulling van leegstaande kantoren? DGBC Lab, onderdeel van de Dutch Green Building Council (DGBC), ging op dinsdag 6 september actief met deze vragen aan de slag tijdens een LAB-Sessie bij Trebbe West in Nieuwegein.

Benno Oosterom, directeur Trebbe West, gaf aan op welke manier Trebbe te werk gaat en hoe samenwerking met co-makers daarin steeds belangrijker wordt door toepassing van BIM (Building Information Model) en Lean bouwen, evenals communicatie met de opdrachtgever en gebruikers. Hun wensen zijn van wezenlijk belang. Iets wat de tweede spreker van de avond, Hetty van der Pennen van Draaijer+Partners, van harte onderstreepte. Zij gaf aan overtuigd te zijn van de kansen die Het Nieuwe Werken biedt voor leegstaande kantoorpanden. Een kantoor is niet langer een werkplek, maar een inspirerende ontmoetingsplaats. De invulling ervan is volledig afhankelijk van het bedrijf, de doelstelling en de mensen.

Met de informatie van de sprekers vers in het geheugen gingen de aanwezigen aan de slag met een casus. Het betrof een kantoorlocatie in Utrecht die te kampen heeft met forse structurele leegstand. Dit ondanks de gunstige ligging nabij de snelweg en openbaar vervoer op loopafstand. De deelnemers werden verdeeld in vier groepen en kregen allemaal dezelfde opdracht: ontwikkel een alternatief exploitatieconcept waarbij de principes van Het Nieuwe Werken centraal staan en bepaal daarbij een transformatiestrategie.

De uitkomsten waren zeer divers. Van het creëren van een landgoed met kantoren tot de toevoeging van een hotel met overdekte recreatiemogelijkheden, ook te gebruiken door de medewerkers van de kantoren.

Het winnende team bestaande uit Parcifal van den Berg (Bergunlimited), Hans-Lars Boetes (Dienst Landelijk Gebied), Maurice Feijen (Unica) en Bart Theunissen (Studio Kaart) ging met hun visie ´Sprookje 0.3.0´ aan kop. De winnende visie richt zich op een mix van tijdelijk wonen en werken: ‘Het Nieuwe Werken’ wordt ‘Het Nieuwe Wonen’, is gericht op kennisvalorisatie Utrecht, haakt aan op de creatieve gaming industrie en aanverwanten in Utrecht én start binnen een jaar als aanjager voor het Merwedekwartier. Het draagt daarmee ook bij aan de oplossing voor de woningnood van studenten en starters. Volgens een eerste inschatting lijkt de realisatie van deze visie financieel haalbaar.

De locatie wordt een begrip in Nederland. Een spannende plek die flexibel indeelbaar is met onder meer als doel nieuwe ideeën en (ICT) technologieën direct toe te passen op het complex: een eigen playground die vertelt wat er ontwikkeld wordt. Belichting geeft de saaie panden een nieuwe identiteit. Het gebouw langs de Europalaan dient als etalage en laat op spectaculaire en interactieve wijze zien wat er in de (kantoor)panden leeft. De winnende groep ontving van de DGBC en Trebbe een cheque ter waarde van 1.000 euro om het plan verder uit te werken.