De stad als kantoor

Foto: MarlyneArt, Pixabay.

Werk en privé lopen steeds vaker in elkaar door, op kantoor, thuis en in de openbare ruimtes. De stad is hiertoe nog onvoldoende uitgerust en vraagt om architectuur die is ontworpen om een ​​hybride ‘work-life model’ te ondersteunen. Dit concluderen werkomgevingspecialist Steelcase en het Rotterdamse Berlage Instituut. Zij hebben samen onderzoek gedaan naar het werken en leven in de stad.

De resultaten van dit onderzoek vormen de basis van het boek ‘Metropolitan Imprints – working and living in the city of scientific knowledge’. “Werken wordt steeds meer tijd- en plaatsonafhankelijk en werk en privé zijn steeds meer met elkaar verweven. Dankzij deze sociale ontwikkeling beweegt de werkplek van de kenniswerker zich steeds meer buiten de kantoormuren richting het thuisfront en de publieke ruimtes””, aldus de beide organisaties. “Dit leidt tot nieuwe vraagstukken aangaande ruimte, hybridisatie, samenwerking, nabijheid, vorm, tijdstructuur en natuur. Uit al deze vragen blijkt dat de huidige kennisstad niet meer toereikend is om de kenniswerker te ondersteunen. De stad moet worden herzien: de stad is het moderne kantoor.”

Steelcase is in 2010 een samenwerking met het Berlage Instituut aangegaan om de toekomst van werken en leven in steden te onderzoeken. Dit postacademische laboratorium voor interdisciplinair onderzoek naar architectuur en stedelijke ontwikkeling trekt studenten en onderzoekers vanuit de hele wereld aan. Acht internationale architecten werkten samen aan het project. “Als medewerkers overal en altijd toegang tot informatie hebben, zijn alle openbare plaatsen in de stad potentiële werkplekken. Om deze verandering te kunnen begrijpen, moeten we de lange termijn blijven volgen”, aldus Nicolas de Benoist, Senior Design Researcher bij WorkSpace Futeres Steelcase.

Bovengenoemde sociale ontwikkelingen stellen particulieren en bedrijven voor nieuwe uitdagingen. De architecten zijn geconfronteerd met deze uitdagingen en met de standpunten van de belanghebbenden van Steelcase uit verschillende landen en disciplines. Steelcase: “Ze werden gevraagd zich drie toekomstbeelden in te beelden. Ten eerste hoe de toekomstige stad de manier waarop mensen werken en leven gestalte kan geven en kan ondersteunen. Ten tweede hoe kenniswerk kan worden geoptimaliseerd en ten derde wat de opvolger van de huidige kantooromgeving zal zijn.”

Het onderzoeksteam WorkSpace Futures van Steelcase is vanaf het begin betrokken bij het project door ervaringen met de onderzoekers te delen en hen feedback en methodieken zoals user centered design, te geven. “Deze methodiek is een ontwerpfilosofie en ontwerpwijze die bijdraagt aan de gebruiksvriendelijkheid van een product door rekening te houden, in ieder stadium van het ontwerpproces, met de behoeftes, wensen en limieten van de eindgebruiker van een product.”

De werkomgeving op kantoor, thuis en in de openbare ruimte moet volgens Steelcase dus op een nieuwe manier worden benaderd. “Om deze gedachte te illustreren, hebben de architecten vanuit verschillende invalshoeken plannen ontwikkeld die laten zien hoe stedelijke planning, architectuur en interieur worden beïnvloed en kunnen worden aangepast. Uit deze perspectieven kan worden opgemaakt dat oplossingen die een breed scala van ruimtelijke diversiteit en openheid mogelijk maken – zonder de samenhang van de stedelijke structuur op te heffen – het meest succesvol zijn. Architectuur, ontworpen om een hybride ‘work-life model’ te ondersteunen, voldoet beter aan de toenemende behoefte van medewerkers aan mobiliteit en een goede werk-privébalans.”

Steelcase draagt hier naar eigen zeggen aan bij door het ontwerpen van werkplekken die gebruikers ondersteunen bij samenwerking, communicatie, mobiliteit en het combineren van werk en privé.

Het onderzoek is gepubliceerd in het Engelstalige boek ‘Metropolitan Imprints – working and living in the city of scientific knowledge’, bewerkt door Dietmar Leyk en Steelcase WorkSpace Futures. Het boek is te verkrijgen via het Berlage Instituut.