ETAP ontvangt ISO 14001-certificaat

Sinds 23 maart 2011 beschikt ETAP over het ISO 14001-certificaat. De invoering van het milieubeheersysteem zorgt er volgens een woordvoerder voor dat aandacht voor het milieu in alle bedrijfsprocessen zijn ingevoerd.

Het is opnieuw een belangrijke stap voor ETAP in het streven naar een beter milieubeheer. ETAP noemt het de beste garantie voor haar klanten dat ze duurzaam ondernemen ook effectief in de praktijk brengen.

Met het ISO 14001-certificaat vertaalt ETAP naar eigen zeggen haar engagement in een managementsysteem dat de zorg voor het milieu in het bedrijfsaspect integreert. Alle processen worden systematisch in kaart gebracht en onderzocht naar hun impact op het milieu.

Een bijkomende garantie voor de duurzame werkwijze is volgens een woordvoerder de certificatie en de jaarlijkse audits van het systeem door een externe partij.  ETAP deed hiervoor een beroep op BVQI, dat ook het algemene kwaliteitsysteem van ETAP heeft gecertificeerd.