Drentea investeert fors in productie

Drentea in Emmen investeert enkele miljoenen euro’s in een verdubbeling van de productieruimte. “Door de sterke groei van de afgelopen jaren is de nieuwbouw, die Drentea in 2003 betrok, nu alweer te klein”, meldt het bedrijf.

Om de enorme vraag bij te benen wordt al maanden in volcontinue dienst gewerkt. Om de productiecapaciteit nog flexibeler in te kunnen zetten, is een investering in extra ruimte en machines noodzakelijk.

Juist de afgelopen crisistijd heeft volgens directeur Bert Top geleerd dat investeren loont. Ondanks een hele moeilijke markt  zag Drentea de omzet flink groeien.

“Wij zijn een aanvallende club”, stelt Top. “Terwijl veel branchegenoten moesten saneren of een beroep deden op deeltijd-WW om te overleven, investeerden wij in een forse versterking van de organisatie.”

Drentea heeft een ‘fijnmazig dealernetwerk’ in de Benelux dat ‘zeer flexibel en creatief’ op de crisis wist te reageren. “Een andere succesfactor is dat Drentea alle schakels van het productieproces in eigen beheer heeft.” Dit levert volgens Top forse kostenvoordelen op. Mede daardoor trok het bedrijf de afgelopen jaren aan het langste eind bij de Europese aanbesteding van diverse grote kantoorinrichtingsprojecten, vaak van honderden of soms zelfs meer dan duizend werkplekken.

Verdere efficiencyverbeteringen blijven volgens Top nodig om het vergrote marktaandeel te kunnen handhaven in de sterk schommelende kantoorinrichtingsmarkt. “Het kwartje rolt nu onze kant op, maar dat kan ook zo maar weer veranderen”, verklaart hij.

De uitbreiding van de productielocatie is inmiddels in volle gang. Totaal is de uitbreiding 8.000 vierkante meter extra productieruimte. Volgens de huidige planning zal de nieuwbouw in het derde kwartaal gereed zijn. De daadwerkelijke ingebruikname zal in de maanden daarop volgen.

www.drentea.nl