Gispen werkt samen met Camelot

Gispen Second Life en leegstandbeheerder Camelot gaan samenwerken. Dat meldt de inrichter uit Culemborg.

‘De Groene Kaart’, zo noemt Gispen Second Life de milieueffect rapportage die zij na elke lege oplevering ter verantwoording aan de opdrachtgever overhandigt. Leegstandbeheerder Camelot en Gispen Second Life, onderdeel van kantoorinrichter Gispen, bieden deze dienst nu samen aan.

Eigenaren van kantoren, scholen of ziekenhuizen worden bij verhuizingen geconfronteerd met het achterblijvende meubilair in het leegkomende pand. “Eén telefoontje naar de Account Manager van Camelot is voortaan voldoende en het pand wordt bezemschoon leeggeruimd, zodat de tijdelijke invulling kan beginnen.”

“Na oplevering levert Gispen Second Life een rapport waarin precies inzichtelijk wordt gemaakt hoe uw meubilair en inventaris een tweede leven is begonnen. Gispen Second Life verwerkt, samen met ontwikkelaar Inventarisopkoop, de volledige uitstroom: wederverkoop, opknappen, schenking, recycling en de verkoop aan uw eigen personeel. En alleen als het echt niet anders kan: storten.”

Ron de Bue, manager Gispen Second Life: “Camelot staat vooraan bij het in beheer nemen van gebouwen die leeg komen te staan en kan met deze dienst haar klanten net dat extra stukje service bieden. Zij streven, net als wij, naar duurzaam beheer. Onze opgetelde ervaring is een garantie voor kwaliteit.”

Camelot’s Bas van Engeland: “De samenwerking is op natuurlijke wijze ontstaan. Wij krijgen projecten in beheer waarbij de eigenaar ons vraagt om advies over de verantwoorde afvoer van het afgeschreven meubilair. Met Gispen Second Life kunnen wij daar een uitstekend antwoord op geven.”

Het eerste gezamelijk project, het ontruimen van een pand van een grote Nederlandse bank, is onlangs uitgevoerd.