Het Perron Veenendaal geopend

Eind november verrichtte CdK Robbertsen de officiële opening plaats van Het Perron – CSV & ROC A12 in Veenendaal. ZEEP architecten maakte in opdracht van Matrix Onderwijshuisvesting en in samenwerking met de scholen een plan voor een vmbo en een ROC. Deze waren voorheen gehuisvest op verschillende locaties in Veenendaal en zijn nu in een gebouw van 13.500 vierkante meter samengebracht.

Het gebouw is ontworpen volgens het ‘Living Building Concept’. Uitgangspunt hierbij is een langdurig huisvestingsbeleid, waarbij investeringskeuzes worden afgezet tegen toekomstige flexibiliteit en exploitatie.

Het concept bestaat uit twee onderwijsvolumes, met een een grote ontmoetingsruimte ertussen en verbonden door loopbruggen, trappen en ontmoetingsplekken. “De twee volumes worden door rode gevelbanden bij elkaar gehouden. Zo is er sprake van één onderwijsgebouw. Ter plaatse van het atrium is het volume opengesneden, zodat er een sterke relatie met de maatschappij wordt gelegd. De rode kleur in diverse tinten maakt het gebouw krachtig en iconografisch. Het ligt in een zorgvuldig vormgegeven, groen landschap. Zo ontstaat een prachtig gebouw, dat specifiek, flexibel en duurzaam is”, aldus Jan Poolen van ZEEP architecten.

De ruimtelijke kwaliteit is groot. De onderwijsruimten zijn gegroepeerd rond een centraal atrium en verbonden en doorsneden door de limegroene verbindingen. Een dynamisch gebied voor ontmoeting en interactie. Het leidt tot een overzichtelijk, herkenbaar, maar ook spannend gebouw, geschikt voor het onderwijs van nu en van de toekomst.