Renoveren in plaats van nieuwbouw

Dit jaar komt er weer circa 80.000 vierkante meter aan kantooroppervlak bij. Hier moet een forse rem op komen, want juist in de renovatie van kantoren ligt nog veel werk te wachten. Dit stelt IVBN-directeur Frank van Blokland. De IVBN, de vereniging van institutionele beleggers in vastgoed, wil dat overheden en marktpartijen de handen ineenslaan om een eind maken aan de almaar voortgaande uitbreiding van het kantooroppervlak.

Van Blokland hoopt dat de bouwbranche inspeelt op de renovatie-opgave met het aanreiken van praktische oplossingen. “Wij hebben”, zegt hij namens zijn achterban, “de financiĆ«le kracht om oudere kantoren grondig aan te pakken. Maar dan moeten de huurders niet worden verleid tot verhuizing naar een nieuw kantoor. Niemand wil renoveren voor leegstand.” Financieel en economisch is concentratie op de bestaande voorraad per saldo stukken beter, is zijn overtuiging. Hij kijkt naar alle kosten die op verschillende plaatsen ontstaan, ook de maatschappelijke. Maar zonder harde, dwingende maatregelen ziet hij de kantorenmarkt alleen maar verder ontsporen. Nog meer leegstand, verpaupering en verdamping van kapitaal zijn dan het gevolg.

“De huidige duurzaamheidstrend”, meent Van Blokland, “wordt misbruikt om nieuwe kantoren te blijven maken.” Bestaande kantoren renoveren zodat ze energiezuinig worden, ziet hij als een duurzamere oplossing. Nieuwe kantoren ziet hij aangeprezen als superenergiezuinig, maar daarop blijkt veel af te dingen. “Vaak is de locatie minder goed bereikbaar voor de gebruikers en bovendien blijft hun oude kantoor bestaan. Alleen leeg, want slopen gebeurt nauwelijks.” De desastreuze trend is volgens hem te keren als een groot aantal partijen – huurders, ontwikkelaars, eigenaren, Rijk, gemeenten en provincies – samen verantwoordelijkheid neemt. Huurders moeten een kantoorgebouw na renovatie voor een langere periode willen gebruiken. Het Rijk moet regels stellen om overbodige nieuwbouw tegen te gaan. Gemeenten moeten begrote grondopbrengsten vergeten. En om ze daarbij te helpen, moeten de provincies de regie over alle plannen voor kantorenlocaties op zich nemen. “Wij zeggen niet: er mag geen vierkante meter meer bij komen. Maar nieuwbouw moet voorlopig alleen nog plaatsvinden op de echte toplocaties zoals de Zuidas en de omgeving van het Centraal Station in Arnhem.” Samen met alle betrokken partijen hoopt hij te kunnen komen tot maatregelen om effectief de nieuwbouw te verminderen en de sloop van toekomstloze kantoren van de grond te krijgen. “De markt”, onderstreept hij, “is definitief veranderd. De vraag naar kantoorruimte neemt af en dat is een autonome ontwikkeling die doorgaat, los van de huidige recessie.”

Bron: Cobouw