Onderzoek De Hond over thuiswerken

Thuiswerken wordt vooralsnog niet gestimuleerd door werkgevers, zo blijkt uit onderzoek van Peil.nl, het onderzoeksbureau van Maurice de Hond. Dat terwijl werknemers juist wel thuis willen werken.

Het onderzoek (onder 909 werknemers) is uitgevoerd in opdracht van Plantronics, een bedrijf dat zich naar eigen zeggen inzet om thuiswerken gemakkelijker en voordeliger te maken voor zowel werknemer als werkgever. Maar liefst 62 procent van de ondervraagden gaf aan dat mobiel werken door de werkgever niet wordt aangemoedigd. Drie procent van de respondenten gaf aan dat mobiel werken contractueel is vastgelegd. Een kleine tien procent krijgt van zijn werkgever middelen of een vergoeding ter beschikking.

De percentages zijn opmerkelijk. Een onderzoek van TNS NIPO (in opdracht van Microsoft Nederland) gaf eerder namelijk aan dat een kwart van de Nederlanders graag (meer) wil thuiswerken. Thuiswerken blijkt bovendien de populairste secundaire arbeidsvoorwaarde onder jonge hoogopgeleiden, vooral voor vrouwen en jongeren die een universitaire opleiding hebben gevolgd, zo onderzocht Intermediair Imago Onderzoek in opdracht van VNU Media. “De cijfers en voordelen zijn evident. Toch blijven bedrijven terughoudend wat betreft thuiswerken”, aldus Philip Vanhoutte, Managing Director EMEA bij Plantronics. “Het zijn nu vooral werknemers met eigen initiatief die een voortrekkersrol innemen maar voor veel bedrijven is het geven van vrijheid aan de werknemer taboe. Laat staan dat ze een actieve houding aannemen of het stimuleren.”

Daarnaast krijgen deze bedrijven volgens schrijver Ben Kuiken veelvuldig te maken met mentaal verzuim. “Fysiek zijn de werknemers wel aanwezig maar mentaal zijn ze afwezig.” Dat mentaal verzuim zou in organisaties drie tot zelfs acht maal zo hoog zijn als ziekteverzuim. Van de 225 werkbare dagen gaan maar liefst 78 als niet productief verloren.

Werkgevers missen door hun afwachtende houding bovendien kansen om kosten te besparen, betrokkenheid van werknemers te vergroten en de productiviteit en capaciteiten van hun werknemers optimaal te benutten, vindt Peil.nl. Reiskosten, kosten voor parkeerplaatsen en werkplekken zijn posten waar eenvoudig op bespaard kan worden. Bovendien is de Nederlandse werknemer productiever als hij thuis werkt, zo blijkt uit eerder onderzoek van Peil.nl. Maar liefst driekwart geeft aan thuis per tijdseenheid meer arbeid te verrichten dan op kantoor. Daarnaast is 75 procent loyaler naar de werkgever indien zij de mogelijkheid krijgt thuis te werken.