‘Duurzaam inkopen werkt’

De overheid koopt sinds 1 januari 2010 duurzaam in. Dit geldt voor alles, van koffie tot kantoren. Maar wat levert dit nou precies op? Agentschap NL en de Rijksgebouwendienst laten onderzoek uitvoeren naar het CO2-reductiepotentieel van duurzaam inkopen van kantoren. De eerste resultaten, die recent werden gepresenteerd op de vastgoedbeurs Provada laten zien dat een reductie van 15 procent in 2020 haalbaar is.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door advies- en ingenieursbureau DHV. Uit het onderzoek blijkt verder onder meer dat de Rijksgebouwendienst in 2020 nauwelijks nog in gehuurde kantoorgebouwen met een energielabel F of G gehuisvest is. DHV maakte tevens doorrekeningen voor de hantering van de criteria voor Duurzaam Inkopen door andere partijen dan de overheid (Rijksoverheid en lagere overheden). Hieruit blijkt onder meer dat in 2020 een reductie van 144.000 ton CO2 per jaar ten opzichte van 2010 mogelijk is, wanneer nog eens 20 procent van de eindgebruikers van kantoren in Nederland de criteria voor Duurzaam Inkopen van de overheid hanteert voor de aankoop en aanhuur en renovatie van kantoorgebouwen.

De onderzoekers concluderen al met al dat Duurzaam Inkopen en het Energielabel Gebouw beiden krachtige instrumenten zijn om energie te kunnen besparen in kantoren.

DHV voert in opdracht van Agentschap NL en de Rijksgebouwendienst een onderzoek uit om de milieuwinst door Duurzaam Inkopen te bepalen, uitgedrukt in energie (TJ) en CO2 (ton). Voor dit onderzoek heeft DHV een aantal gebouwgegevens, zoals de looptijd van huurovereenkomsten van kantoorgebouwen die in gebruik zijn door de Rijksoverheid, gekoppeld aan de energielabel-database van Agentschap NL.

Het onderzoek is gebaseerd op de Duurzaam Inkopen criteria voor aankoop en huur van kantoorgebouwen (minimaal label C of twee labelstappen) en renovatie van kantoorgebouwen (minimale verbetering milieuprestatie met twee punten, berekend met GPR-gebouw of 60 Punten berekend met GreenCalc+).

Het eindrapport van het onderzoek is over enkele weken beschikbaar.